Upraviť Planétu

Zmeniť názov planéty(2)

Hráč môže, ale nemusí zmeniť názvy svojich planét. Pre zmenu názvy planét kliknitena tlačidlo "Upraviťplanétu" (1)v menu "Planéta" a potomkliknite natlačidlo "Upraviť"vedľa menaplanéty,vložte nový názov planéty akliknite na „Uložiť“.

Zmena koordinát planéty(3)

Z tohtomenu môžetepremiestniťVašúplanétu.Viacinformácií môžetenájsť tu.

Zmazať planéty (4)

Hráč môže zmazať akúkoľvek svoju planétu, okrem svojej hlavnej aTímovej planéty. Ak tak chcete urobiť, kliknete na tlačidlo "Upraviťplanétu" (1)v menu "Planéta" tlačidlo "Zmazať tuto planétu". Po vymazaní planéty sa stratia všetky budovy, lode aobrana, ktorá sa na danej planéte nachádzala. Toto môže zredukovať vaše Zdrojové body.

Zmeniť obrázok planéty(5)

Z tohto menu môžete zmeniť obrázok vybranej planéty. Viac informácii nájdete tu.

Späť na vrchol