Správa o bitke

Správa o bitke

Vzhľadom ktomu, že bitky sú predmetomnáhodných faktorovsinikdy nemôžemebyť na 100% istí, čo sa bude diať. Tojedôvod,prečopobitkedostanetesprávu. Správa ukazuje,čosastalonabojovompoli.

Včelesprávy saukážedátum,čas,súradniceútočníka,súradniceobrancu,útočné a obranné bonusyobochhráčov.

[![][image_br_header]][link_image_nemexia_battlereport]

Premiumhráči majú analýzu vspráve, ktorá sazobrazí na displeji, vpodrobných detailoch jednotlivých kôl. Ktorá skupina útočila aza koľko strát.

![][image_br_analisys]

Kolá

[![][image_br_rounds]][link_image_nemexia_round1]

Môžetevidieť,koľko kôl trvala bitka. Vkaždomkolemôžetesledovať lode aich silu na oboch stranách.

Koniec bitky

[![][image_results_thumbnail]][link_image_nemexia_results]

Tu sú najdôležitejšie informácie:• Celkový počet stratených jednotiek - počíta zo všetkých strát oboch hráčov na výpočet šrotu.• Víťaz• Šrot zo stratených lodí• Zvyšné lode alebo obranné jednotky• Šanca pre zničenie budovy a/alebo planéty

Príkladová správa o [jednej planéte][link_image_nemexia_br_single_planet_1] alebo [tímovej planéte][link_image_nemexia_br_team_planet_1].

Späť na vrchol