Slnko

Slnko je stredom každého Systému aje to jeho hlavný zdroj Energie pre Planéty vdanom systéme. Anavyše, môže pomôcť dosiahnuť cieľ hry, pretože je to zdrojom Kryštálov, ktoré musí aliancia nazbierať aby mohla postaviť svoj Obelisk atak postaviť Hlavnú Hviezdnu Bránu.

Každé slnko sa „narodí“ na začiatku každého Herného kola, keď sa vytvoria Galaxie amá nasledovné vlastnosti:

 • Súradnice– Závisia na galaxii asystéme, vktorom sa Slnko nachádza. Súradnice pozostávajú z3 čísel (ako každého iného telesa vSystéme): Prvé číslo označuje číslo galaxie; druhé zobrazuje systém atretie je vždy 0 (pretože Slnko je stredom systému). Napríklad: Ak sú súradnice slnka 2:13:0, znamená to, že Slnko sa nachádza v13. Systéme a2. Galaxii.

 • Dni– Odpočítavajú čas, pokým slnko dosiahne svoj nultý deň azastaví produkciu energie. Na začiatku každej hry slnko začína zrozličným počtom dní, závisiac od rýchlosti vesmíru. Každý deň hry odpočíta 1 deň zo slnečných dní akaždá bitka znižuje dni slnka o10. Keď slnko dosiahne 0 dní, už viac neposkytuje Kryštál, (počet dní za čas keď je poslaný útok na slnko). Keď viac ako 50% Sĺnk vo vesmíre dosiahne svoj nultý deň, všetky slnká vtakomto vesmíre sa reštartujú avytvárajú rovnaké množstvo energie ako na začiatku kola:

 • Vklasickom vesmíre Slnko začína s225 až 355 dňami;

 • Vrýchlom vesmíre Slnko začína so 60 až 100 dňami;

 • Vultra rýchlom vesmíre Slnko začína s50 až 70 dňami.

 • Energia – je zobrazovaná vpercentách. Nezabúdajte nato, že táto energia sa netýka - Jadrová Továreň/Uránový bot/Uránový absorbér. Hodnota slnkom produkovanej energie závisí od Slnečných dní ana rýchlosti vesmíru. Ak chcete vidieť množstvo slnkom produkovanej energie, prejdite po ňom v systéme myšou.

Energia

Klasický vesmír

Rýchly vesmír

Ultra rýchly vesmír

100%

200 alebo viac dní

100 dní

70 dní

50%

100 dní

50 dní

35 dní

25%

50 alebo menej dní

25 alebo menej dní

18 alebo menej dní

Nezabúdajte, že čím menej dní Slnku zostáva, tým menej percent energie produkuje.

Ataktiež nezabudnite, že nezáleží na rýchlosti vesmíru apreto je minimálna hodnota energia produkovaná slnkom 25%.

Okrem toho, že je slnko zdrojom energie, je to aj zdrojom Kryštálov, ktoré potrebujú Aliancie na stavbu Hlavnej Hviezdnej Brány. Kryštály sa získavajú úspešným útokom na slnko, odosielaným z Tímovej planéty. Keď je slnko napadnuté, získava určité vlastnosti, ktoré závisia na tom, či je Slnko podporené alebo nie. Slnko má svoje životy, útok a vyskúmané vedy, ale aktivujú sa iba keď je Slnko pod útokom:

 • Životy – škody, ktoré môže slnko ustáť pred porážkou;

 • Útok – hodnota poškodení, ktoré Slnko spôsobuje;

 • Vedy – pridávajú bonusy kživotom Slnka ajeho útoku.

Bez podpory

S podporou

Život

Zostatok dní * 1,000,000

(Zostatok dní / koeficient) * 1,000,000

Útok

Zostatok dní * 3,000

(Zostatok dní / koeficient) * 3,000

Vedy

- Obrana lodí – 10. úroveň

 • Laserová veda – 12. úroveň

 • Iónová veda – 9. úroveň

 • Plazmová veda – 6. úroveň

 • Ľahký pancier - úroveň 10

 • Stredný pancier - úroveň 10

 • Ťažký pancier - úroveň 10

 • Silový útok – 0. úroveň

 • Okamžitá obrana – 0. úroveň

 • Kritické poškodenie – 0. úroveň

Priemerná úroveň vied všetkých hráčov, ktorí podporia Slnko.

Koeficient závisí od počtu populácie, ktorá podporuje Slnko:

Koeficient = Populácia / 25112

Nezabúdajte, že koeficient (počet populácie) nemôže byť menší ako 1!

Majte na pamäti, že slnko používa zbraň typu Laser aľahké pancierovanie, ktoré získava z Laserovej vedy avedy Ľahký pancier.

Keď je útok na slnko úspešný, aslnko je porazené, je tu 75% šanca, že slnko poskytne útočiacej aliancii Kryštál, ktorý ešte nemajú.

Späť na vrchol