Nákup aukcie

Okamžitá kúpa obchádza v aukcii. Pri použití tejto možnosti hráč okamžite dostane príslušný balík bez ohľadu na iné prihodenia, cena je stanovené množstvo kreditov. Ak hráč použije túto možnosť neovplyvní to prihodenia ostatných hráčov v procese prihadzovania.

Úspešne zakúpený balík ide do menu „vyhraté balíky

Ak sa hráč rozhodne kúpiť balík alebo kúpiť iný balík okamžite sa mu vráti 100% prihodených kreditov.

Späť na vrchol