Smetisko

Informácia

NaSmetisko,robotyoddeľovať a vypracovať šrotutak,že sa stanepoužiteľnýmzdrojom.Pozri(Šrot).Môžetesidoslovavybudovaťcelúríšuzošrotu.KaždávyššiaúroveňSmetiskazvyšujerýchlosťrecykláciea množstvoprostriedkovzískanýchna jednotkušrotu.Nanajvyššíúroveň Smetisko dokáže spracovať veľké množstvo šrotu, dosahujúci rýchlosť približne 100 šrotu za sekundu.

Každá planéta môže mať len jedno Smetisko. Vylepšenie tovární zvyšuje jej výkonnosť a rýchlosť procesu. Každáúroveňpridávaďalšie miestovofronteprerecykláciu.

Recykláciajeovplyvnená od percentpríjemu,ktorý záležina úrovni Smetiska.Tento percent určuje,koľko zdrojov budú recyklovanéz jednotkyšrotu.Jedôležitésiuvedomiť,že funguje ajnáhodnýfaktor±5%,toznamená,že v prípade,že ak Smetisko jenaúrovni 1(75%z príjmu)skutočnýpercentzo zdrojovzískanýchodrecykláciusabudepohybovaťmedzi70%a80% z investovaný šrot.Napríklad: akzačneterecyklovať1000jednotiek šrotu získate700až800jednotiekzdrojov.

Porecyklovaní šrotuna zdroje a ked je pripravenýna vyzdvihnutie,môže vbudoveostaťnajdlhšie48hodín.Potomje zdrojpripravenýnapridanie naplanétukde sa nachádzabudova.Pamätajte si,že ak je ak jefrontplnýnemožete pridaťviac miest,kýmnebude(súčasné) proces hotový.

Max.úroveň: 10

Požiadavky

Podrobná tabuľka - Smetisko

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaPríjemŠrot/sek
122 15014 5005 0003:03:007575%7
233 22521 7507 5006:06:008680%12
349 83832 62511 2507:37:309985%18
474 75648 93816 8759:31:5211490%25
5112 13473 40625 31311:54:5113195%33
6168 202110 10937 96914:53:33151100%42
7252 302165 16456 95318:36:57173105%52
8378 454247 74685 43023:16:11200110%63
9567 680371 619128 14529:05:13229115%85
10851 520557 429192 21736:21:32264120%98

Späť na vrchol