Ničenie planét

Táto schopnosť dáva šancu na zničenie celej planéty. Lode, ktoré majú túto schopnosť sú tie najsilnejšie v hre. Či bude planéta zničená alebo nie, sa vypočíta na konci bitky. Pamätajte, že ak má hráč iba jednu planétu, nemôže byť zničená. Ak má viac planét a jeho hlavná planéta je zničená, stáva sa druhá planéta hlavnou.

Pamätajte, že tímová planéta nemôže byť zničená.

Bonus: Dáva šancu až do 30 percent na zničenie celej planéty. Každá loď poskytuje určité percento šanci. Na výpočet šance je celkový počet lodí vynásobený percentom, ktoré každá poskytuje. Takto vyzerá zoznam lodí a percent, ktoré poskytujú:

  • 1 Hviezda smrti dáva 3 percentnú šancu – 10 Hviezd smrti pre maximum 30 percent;

  • 1 Titan dáva 2,5 percentnú šancu – 12 Titánov pre maximum 30 percent;

  • 1 Kráľovná Noxov dáva 1,5 percentnú šancu – 20 Kráľovien Noxov pre maximum 30 percent.

Tieto 3% / 2.5% / 1.5% môžu byť dosiahnutý, akonáhle je loď plne vylepšená. Viac informácií môžete nájsť u popisov každej lodi: Hviezda smrti / Titan / Kráľovná Nox.Šanca, že planéta bude zničená je redukovaná loďami obrancu, ktoré majú túto schopnosť a prítomnou obranou.

Pre každú Hviezdu smrti/Titana/Kráľovnú Noxov, ktorú má obranca, je na konci bitky šanca zničiť planétu redukovaná rovnako ako je zvyšovaná pre útočníka. Toto platí iba pre lode, ktoré prežili bitku.

Napríklad: Ak útočník má 10 Hviezd smrti a obranca má 5 Titánov, šanca bude:

103% = 30% (útočník) od ktorých musíme odpočítať 52.5% = 12.5%. Nakoniec šanca zničiť planétu bude 30% - 12.5% = 17.5%.

Obrana takisto redukuje šancu na zničenie planéty – na každých 1000 populácie obrany sa šanca redukuje o 1 percento. Toto platí pre množstvo obrany na začiatku bitky.

Napríklad: Ak útočník má 10 Hviezd smrti a obranca má 25.000 populácie obrany, šanca bude:

103% = 30% (útočník), z ktorých musíme odpočítať 251% = 25 % (obranca). Výsledná šanca, že planéta bude zničená je 30% - 25% = 5%.Všimnite si, že jedna admirálska zručnosť "ničiteľ" môže tento limit navýšiť z 30% na 35%, naopak iná zručnosť (ak ju obranca má) "anti-ničiteľ" môže limit znížiť z 30% na 23%.

Lode, ktoré majú túto schopnosť: Hviezda smrti/Titán/Kráľovná Noxov

Späť na vrchol