Celkové body

Celkové body hráča sa rovnajú súčtu Zdrojových bodov a bodov zbitiek, ktoré vlastnia.

Späť na vrchol