Prehľad bitiek

Bitka je kolízia lodí, ktoré vlastnia rôzny hráči. Lode sú porovnávané a niektoré z nich sú pri boji zničené. Bitky sú jednou z najdôležitejších častí hry, pretože galaktickú dominanciu nemožno určiť bez konfrontácie. Každá bitka má dve strany, útočiacu a obrannú. K tomu, aby ste v boji mohli byť útočník musíte mať aspoň jednu loď, táto musí byť poslaná v lete ako útok na nepriateľskú planétu. Ak obranca nemá žiadne lode, útočník je okamžitým víťazom. V tomto prípade žiadna zo strán nevyhrá alebo nestratí body. Každá bitka sa skladá z 1 až 12 kôl. Útočník si môže zvoliť maximálny povolený počet kôl, pri odoslaní útoku. Možnosti sú 5,8 alebo 12 kôl.

Poznámka: Ak obranca v boji nemá žiadne útočné lode ( pod pojmom útočné lode sa rozumejú všetky jednotky okrem obranných jednotiek, Solárnych satelitov/ Solárnych satelitov/ Organických satelitov, Recyklačných lodí/ Tankerov/ Recycler dronov, Nákladných lodí/ Nákladných botov/ Zásobovateľov, Mega nákladných lodí/ Mega nákladných botov/ Mega zásobovateľov, Špionážnych sond/ Botov špióna/ Nox rozumov a Kolonizačných lodí/ Kolonizátorov/ Usídlencov) obranné jednotky budú mať bonus 225% na útok v boji.

Bitky sú ovplyvnené vonkajšími faktormi, ako je úroveň výskumu vied, pretože niektoré vedy zvyšujú životnosť lode, panciera alebo útoku (Laserová veda, veda Iónov, Plazmová veda,Mega štít, Lodná obrana). Bitky sú tiež ovplyvnené úrovňou modernizácie každého typu lode, ako vylepšenie zvýšenia útoku a životnosti lodí . Bitky sú tiež ovplyvnené druhmi lodí, ktoré majú určité schopnosti, pretože každá loď má špeciálne zručnosti, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým bitka nastane. Pozri (zručnosti)

Špeciálne vlastnosti lodí:

Bitka môže mať tri možné výsledky:

 • Útočník vyhral – keď útočník vyhrá, kradne niektoré zo zdrojov obrancu. Ukradnutá suma je obmedzená na množstvo zdrojov, ktoré lode môžu uniesť aaž do 50% zdrorojov obrancovej planéty (66.6 % pre konfederáciu). Pozri (Útok);

 • Útočník prehral – ak útočník prehral, nemôže ukradnúť žiadne zdroje;

 • Remíza –pokiaľ jeremíza,útočníknemôžeukradnúťžiadne zdroje.Remízanastane, keďnie je žiadny víťaz avšetky kolá boli odohrané. Všimnitesi,žekeď je remíza , sú spracované stavebné deštrukcie a ničenie planéty.

Battle System

Before the battle:

 • Amounts and types of ships and defense units that the attacker and defender have in their fleets are loaded
 • Bonuses from researched sciences and upgrades are added for the attacker and the defender

Battle starts:

 • Ships are divided into groups according to types (note that group division is calculated in a different way on a Team planet); there can only be 1 Death star/ Titan/ Queen Nox in each “group”

Round:

 • Mega power skill is calculated if it applies
 • Freezing skill is calculated if it applies
 • Hit:- Each Group makes its hit (groups don’t hit other groups, they hit all ships of a type regardless of how the ships are divided into groups), Splash damage is calculated if it applies- Cargoship/ Cargobot/ Supplier, Megacargoship/ Big cargobot/ Megasupplier, Recycler/ Tanker/ Recycle drone and Solar Satellite/ Solar satellite/ Organic satellite get hit only after all other ships and defense units are destroyed
 • Defense shields (Turret Shield/Matrix Shield/Chitin Shell and Planet E-Field/Planetary Matrix/Surface Shell) get hit instead of all other defense units as long as a shield is present
 • If there are ships that possess the Shield skill (Guardian/ Shieldbot/ Absorber) each hit has a 90% chance to strike these ships (see exceptions below)
 • Cruiser/ Interceptor/ Nemesis always strike defense units first and bypass ships that possess the Shield skill when doing so
 • Cruiser/ Interceptor/ Nemesis deal 50% more damage when hitting defense units
 • Bomber/ Bomberbot/ Sporethrower always strike Death star/ Titan/ Queen Nox first and bypass ships that possess the Shield skill when doing so
 • Bomber/ Bomberbot/ Sporethrower deal 100% more damage when hitting Death star/ Titan/ Queen Nox
 • Battlecruiser/ Space armada/ Ghost deal 100% more damage when hitting ships that possess the Shield skill (Guardian/ Shieldbot/ Absorber)

 • Lost ships and defense units are removed from the players’ fleets after all groups have made their hits, so in practice groups hit simultaneously

 • Revival skill is calculated

The “Round” sequence is repeated until one of the sides loses all its ships and defense units or until the maximum allowed number of rounds is reached.

After the battle:

 • Calculations about destroyed ships, on both sides, are made.
 • Scrap field is calculated and generated.
 • Points are calculated
 • Detonation skill is calculated if it applies
 • Destroy planet skill is calculated if it applies
 • If the attacker wins and there are resources available, resources are stolen

Späť na vrchol