Ogólnie

Informacje

Bitwa to starcie jednostek (statków oraz obrony) dwóch graczy. Dochodzi do wymiany ognia i cześć jednostek zostaje zniszczona. Bitwy to jedna z najważniejszych części gry, bo nie można dominować w galaktyce bez walki.Każda bitwa ma dwie strony: Atakującego i Obrońcę. Atakujący musi mieć co najmniej 1 statek, aby wysłać lot Atak na planetę przeciwnika. Jeśli Obrońca nie ma statków lub obrony, to Atakujący od razu zwycięża. W takim przypadku nikt nie zdobywa/traci punktów (do tego potrzeba utraty co najmniej jednego statku z obu stron walki).

Bitwy trwają od 1 do 12 rund. Atakujący może ustalić przy wysyłaniu Ataku ile maksymalnie rund ma trwać walka. Do wyboru ma 5, 8 lub 12 rund.

Na wynik bitew ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, takich jak poziomy badań. Cześć z nich wpływa na życie, pancerz czy atak statków (technologia laserowa, technologia jonowa, technologia plazmowa, lekki pancerz, średni pancerz, ciężki pancerz czy obrona statku). Ważne są też poziomu ulepszeń statków, które wypływają na życie i atak. Do tego dochodzą jeszcze umiejętności poszczególnych statków. Zobacz (Umiejętności).

Specjalne cechy statków/obrony:

Mogą być trzy różne wyniki bitwy:

 • Atakujący wygrywa – kiedy Atakujący wygrywa, to kradnie on cześć zasobów obrońcy. Ilość zasobów, która może zostać skradziona jest ograniczana przez ładowność statków oraz to, że Atakujący może ukraść do 50% zasobów obrońcy (66.6% w przypadku Konfederatów). Zobacz (Atak);
 • Atakujący przegrywa – kiedy Atakujący przegrywa, to nie kradnie żadnych zasobów;
 • Remis - w tym przypadku Atakujący również nie kradnie żadnych zasobów. Remis ma miejsce wtedy, gdy osiągnięta zostanie maksymalna liczba rund walki i żadna ze stron nie zniszczy wszystkich jednostek przeciwnika.
 • Pamiętaj, że w przypadku remisu obliczane są szansę na zniszczenie budynków oraz zniszczenie planety.

System bitewny

Przed walką:

 • Ładowana jest liczba oraz typ statków i jednostek obrony atakującego i obrońcy.
 • Dodawane są bonusy za badania oraz ulepszenia.

Początek bitwy:

 • Statki dzielone są na grupy zgodnie ze swoimi typami.

Runda walki:

 • Pasywne umiejętności są obliczane.
 • Aktywne umiejętności są obliczane, jeśli zadziałają.
 • Strzały:- Każda grupa oddaje strzał do innych statków lub obrony.- Transportowiec/ Cargobot/ Dostawca, Mega transportowiec/ Duży cargobot/ Mega dostawca, Recycler/ Zbiornikowiec/ Zbieracz i Satelita słoneczny/ Satelita słoneczny/ Satelita organiczny otrzymują obrażenia dopiero po zniszczeniu wszystkich innych statków i jednostek obrony.
 • Osłony obrońcy (Osłona wieżyczek/Osłona macierzowa/Chitynowy pancerz i Planetarne e-Pole/Planetarna macierz/Skorupa pochłaniająca) otrzymują obrażenia zamiast innych jednostek obrony tak długo, aż nie zostaną zniszczone.

 • Zniszczone statki i jednostki obrony są usuwane z floty graczy po oddaniu strzałów przez wszystkie grupy, więc w praktyce wszystkie jednostki uderzają jednocześnie.

 • Obliczana jest umiejętność Odnowienie.

Operacje z "runda walki" powtarzana jest do czasu, aż któraś ze stron straci wszystkie jednostki lub zostanie osiągnięta maksymalna liczba rund.

Po bitwie:

 • Dokonywane są obliczenia o zniszczonych statkach obu stron.
 • Generowane jest pole ze szczątkami.
 • Obliczane są punkty.
 • Obliczana jest umiejętność Detonacja, jeśli spełnione są do tego warunki.
 • Obliczana jest umiejętność Niszczenia planet, jeśli spełnione są do tego warunki.
 • Jeśli atakujący wygrywa i dostępne są zasoby, to zabiera część ich.

Wróć na górę