Kolejka budowania

Kolejka pozwala graczom na zaplanowanie kilku kolejnych budów, badań i ulepszeń.

Kolejka budowania może zawierać do 3 kolejnych procesów (5 dla konta Premium oraz 6 dla konta Platynowego). Kolejka jest jedna i ta sama dla wszystkich stref. Budynki w jednej strefie będą budowane jeden po drugim, podczas gdy budynki w różnych strefach będą budowane równolegle. Oznacz to, że jeśli będzie gracz budował Kopalnie rud metali i Magazyn rud metali, to będą one budowane równocześnie, bo są w różnych strefach.

Podobnie wygląda kolejka badań naukowych, gdzie gracz ma 3 miejsca (5 dla konta Premium oraz 6 dla konta Platynowego). Tutaj wszystkie badania są opracowywane jedno po drugim, bez względu na ich typ.

Jest także kolejka ulepszeń, która ma 3 miejsca (5 dla konta Premium oraz 6 dla konta Platynowego). Ulepszenia są opracowywane jedno po drugim.

Istnieje także kolejka budowy statków, ale nie jest ona ograniczana.

Jeśli proces z kolejki zostanie anulowany, to kolejny z listy jest uruchamiany. Jeśli proces, którego ukończenie jest wymagane dla kolejnego zadania zostanie anulowany, to następny w ogóle nie wystartuje.

Wróć na górę