Odzyskuj

Po każdej bitwie w przestrzeni kosmicznej pozostaje złom. Złom może zostać zebrany i później przerobiony w odpowiednich zakładach ponownie na zasoby. W celu zebrania złomu gracz musi posiadać flotę statków do odzyskiwania złomu.

Kiedy flota recyklerów osiągnie cel, to następuje proces odzyskiwania złomu z pola. Jeśli pole znajduje się na orbicie planety, to podczas odzyskiwania nie ma kontaktu między flotą recyklerów oraz statkami/obroną planety. Nie ma wtedy żadnej bitwy.

Użytkownicy Premium mają dostęp do menu "Przegląd złomu", które wyświetla dostępne pola złomu w okolicy planety oraz ilość złomu na nich.

Ograniczenia:

  • Misję Odzyskuj mogą wykonywać tylko Recykler/Zbiornikowiec/Zbieracz.
  • Jeśli wyślesz recyklery z misją "atakuj" (same lub z innymi statkami), to dojdzie do bitwy z ich udziałem, a złom nie zostanie zebrany.
  • Kiedy wysyłasz recyklery, aby odzyskały złom z nad planety gdzie stacjonują, to czas takiej misji jest stały i wynosi zawsze 20 minut. Nie ma na to wpływu żadna nauka.
  • Ważne:wszystkie zasoby, które załadowano na statki z misją Odzyskuj zostaną utracone po osiągnięciu celu (pola złomu)!!!

Wróć na górę