Ogólnie o surowcach

Każde imperium potrzebuje zasobów, aby stać się silniejszym i zniszczyć wrogów. Zasoby muszą być wydawane rozsądnie i tylko wtedy, gdy tego potrzebuje imperium. W Nemexii istnieją trzy zasoby ekonomiczne. Są one używane do budowy budynków, statków, obrony, ulepszeń czy badań. Są nimi: [metal][link_help_pl_resources_metal], [kryształ][link_help_pl_resources_minerals] oraz [gaz][link_help_pl_resources_gas]. Bez odpowiedniej ilości zasobów imperium jest skazane na porażkę.

Gry jakiś proces budowy czy badania został uruchomiony, a następnie zostanie anulowany przed zakończenie, cześć zainwestowanych środków jest oddawana. Poniżej jest lista, jak wyglądają zwroty:

  • Budowa budynków – 70% zwracane
  • Budowa statków i obrony – 40%-60% zwracane
  • Ulepszenia statków – 60%-80% zwracane
  • Badania naukowe – 60%-80% zwracane
  • Kiedy gracz zniszczy jeden poziom z wcześniej wybudowanego budynku, to otrzyma 50%-80% zainwestowanych zasobów, a energia potrzebna budynkowi zostanie przeliczona ponownie.

Oprócz zasobów ekonomicznych są jeszcze 2 inne zasoby, które są tak samo ważne. Są to [energia][link_help_pl_resources_energy] i [ozon][link_help_pl_resources_ozone]. Energia jest wykorzystywana do zasilania budynków na planecie. Każdy budynek (z wyjątkiem produkujących energię) wymaga pewnej ilości energii, a jeśli nie ma wystarczająco duże energii, to budynek nie może powstać.

[ozon][link_help_pl_resources_ozone] jest ważny dla środowiska na planecie i wpływa też na produkcję energii.

Innym ważnym zasobem w grze jest [złom][link_help_pl_resources_scrap]. Złom to pozostałości floty po bitwie, które latają w przestrzeni kosmicznej.

[Populacja][link_help_pl_resources_population] to miejsce, które każda załoga statku lub obrony może zająć na planecie. Należy pamiętać, że miejsce w hangarach zajmowane jest przez załogi statków podczas każdej misji, oprócz misji stacjonuj, gdzie załoga ze statkami przenosi się do nowego miejsca. W przypadku braku wolnej populacji, nie można budować statków i/lub obrony.

Wróć na górę