Dołączenie

Każdy gracz, który nie jest członkiem sojuszu, może wysłać podanie do wybranego przez siebie sojuszu. Taki wniosek zostaje przesłany do lidera sojuszu. Podanie jest aktywne przez 5 dni, podczas których gracz może otrzymać trzy odpowiedzi:

  • akceptacje - gracz zostaje natychmiast członkiem sojuszu i otrzymuje o tym informacje;
  • odrzucenie - gracz nie zostaje członkiem sojuszu i otrzymuje o tym wiadomość, a podanie zostaje usunięte;
  • brak odpowiedzi - po 5 dniach podanie zostanie automatycznie usunięte i gracz nie zostaje członkiem sojuszu.

Gracz może sam odwołać swoje podanie w ciągu 5 dni, o ile nie było na niego odpowiedzi. Wtedy aplikacja zostaje usunięta, a gracz nie staje się członkiem sojuszu.

Gracz może złożyć tylko jedno podanie do sojuszu.

Gracz, który opuścił lub został wykluczony z sojuszu, musi czekać 5 dni, aby dołączyć lub założyć inny sojusz. Jeśli gracz wycofa swoje podanie, to nie ma żadnego czasu oczekiwania, aby założyć swój własny czy dołączyć do innego sojuszu.

Wróć na górę