Energia

Energia jest wykorzystywana do zasilania budynków na planecie. Jeśli brakuje nam energii na planecie, to nie można rozpocząć budowy nowych budynków (z wyjątkiem budynków odpowiedzialnych za produkcję energii, ponieważ one nie wymagają energii).

Sposoby na uzyskanie energii:

 • Panele solarne / Transbot podczerwieni / Absorbery solarne – to podstawowe źródło energii dla trzech ras. Aby uzyskać więcej energii, należy podnosić poziomy tych budynków.
 • Elektrownia nuklearna / Uranowy bot / Pochłaniacz uranu – to wtórne źródło energii dla trzech ras. Budynki te wytwarzają więcej energii niż podstawowe źródła energii, przy niższych kosztach, ale do ich budowy potrzeba 10 poziomów paneli / transbota / absorberów oraz przynajmniej 5 poziomu fizyki. Na produkcję energii w tym budynku nie ma wpływu poziom ozonu czy liczba dni życia słońca.
 • Satelita słoneczny / Satelita słoneczny / Satelita organiczny – wszystkie rasy mogą budować satelity słoneczne, które wytwarzają energię na orbitach planet. Ilość wytworzonej energii zależy od położenia planety w systemie, poziomu ozonu oraz dni Słońca.
 • Fizyka – opracowanie tej nauki daje bonus do energii wytwarzanej przez budynki i satelity słoneczne. Im wyższy poziom nauki, tym większy bonus.
 • Specjalista Inżynier – ta opcja premium zwiększa produkcję energii o 10%.

Poziom dostępnej energii na planecie zmniejsza się przy rozbudowie budynków, gdyż budynki na wyższym poziomie potrzebują jej więcej (nie dotyczy to budynków odpowiedzialnych za produkcję energii). Jeśli potrzebujesz energii, to zawsze możesz zniszczyć jakiś poziom dowolnego budynku.

Na ilość produkowanej energii mają wpływ:

 • Ilość pozostałych dni życia Słońca;
 • Poziom Ozonu na planecie;
 • Położenie planety w układzie słonecznym (dla energii z satelitów słonecznych);
 • Poziom fizyki;
 • Specjalista Inżynier.

Obliczanie energii na planecie

Podstawowa formuła obliczania energii dostępnej na każdej planecie wygląda następująco:

Energia_dostępna = Energia_produkowana - Zużycie_energii

Szczegółowa formuła na obliczanie energii produkowanej na planecie przedstawia sie tak:

EP = {[(EnB1 EnSt) * OzB * RdS] EnBp + EnB2} * FB * IB

Opis zmiennych użytych w powyższym wzorze:

 • EP – całkowita produkcja energii na planecie
 • EnB1 – podstawowa produkcja energii w budynkach (Panele solarne / Transbot podczerwieni / Absorbery solarne; zależnych od poziomu ozonu oraz liczby dni życia Słońca)
 • EnSt – podstawowa produkcja energii ze statków (Satelita słoneczny / Satelita słoneczny / Satelita organiczny; zależnych od poziomu ozonu, liczby dni życia Słońca oraz pozycji planety w układzie słonecznym)
 • OzB – bonus za poziom ozonu na planecie (od 1 do 2)
 • RdS – redukcja za liczbę dni życia Słońca (od 1 do 0.25)
 • EnBp – podstawowa produkcja energii planety (wynosi 20 i nie zależy od niczego)
 • EnB2 – podstawowa produkcja energii w budynkach (Elektrownia nuklearna / Uranowy bot / Pochłaniacz uranu; niezależnych od poziomu ozonu oraz pozostałych dni życia słońca)
 • FB – bonus za naukę Fizyka (do 1 do 1.5)
 • IB – bonus za specjalistę Inżyniera (od 1 do 1.1)

Wróć na górę