Populacja

Poziom populacji pokazuje ile miejsca jest dostępnego dla załóg statków oraz obrony w Hangarach / Krypcie / Gnieździe lęgowym. Każdy typ statku oraz obrony wymaga pewnej liczby załogi do obsługi. Jeśli nie ma wystarczającej liczby dostępnej populacji, to statki i obrona nie może być produkowana. Maksymalna populacja normalnej planety (nie team) wynosi 25 112.

Na każdej planecie hangary są wspólne dla statków oraz obrony. Jeśli planeta może pomieścić 100 populacji, to pomieści 100 członków załogi statku oraz 100 członków załogi obrony. Zazwyczaj w ekranie planety w prawym górnym rogu znajduje się wskaźnik wyświetlający poziom wykorzystania populacji. Aby zobaczyć ile zajmuje obrona, to należy przejść do menu obrony w stoczni.

Liczba populacji zwiększa się wraz z rozbudową Hangarów / Krypty / Gniazda lęgowego lub poprzez uruchomienie specjalisty Populator.

Wróć na górę