Ogólnie o sojuszu

Informacje

Sojusz to grupa graczy, którzy poprzez wspólną grę chcą osiągnąć zwycięstwo w Nemexii. Każdy gracz może założyć sojuszu o ile nie jest członkiem innego sojuszu. Aby stworzyć sojusz, musi posiadać Rząd/ Pałac regulacyjny/ Rój na jednej z planet. Gdy ktoś stworzy sojusz, to natychmiast staje się jego liderem. Nie ma limitu na ilość członków w sojuszu. Każdy może dołączyć do sojuszu o ile nie jest członkiem innego oraz ma Rząd/ Pałac regulacyjny/ Rój na jednej z planet. Każdy może opuścić sojusz, nawet lider, który oddaje prawa swojemu następcy. Członkowie sojuszu mogą też być z niego wydaleni. Po tym jak gracz opuści sojusz, musi odczekać 5 dni, aby móc dołączyć do innego lub założyć swój własny. Sojusze mogą ustalać politykę między sobą.

W menu Sojusz gracze mogą znaleźć:

  • Szczegóły – ekran przeglądu sojuszu, dostępny dla wszystkich graczy;
  • Umiejętności Sojuszu - to menu daje możliwość przywódcy Sojuszu do zarządzania specjalnymi umiejętnościami.
  • Edytuj – tutaj można edytować informacje o sojuszu, które są widoczne w przeglądzie. Menu to jest widoczne dla lidera oraz członków sojuszu, którym lider nada takie prawa;
  • Podania – tutaj można znaleźć podania do sojuszu, przyjąć lub odrzucić je. Dostępne dla lidera;
  • Zarządzanie przywództwem – tutaj lider może wskazać swojego następcę (członka sojuszu, który obejmie po nim kierownictwo w nim). Lider może też natychmiast wskazać nowego lidera. Dostępne dla lidera; W tym menu można wskazać Admirała, który będzie liderował Planecie Team;
  • Forum – to jest forum sojuszu; tutaj gracze mogą dyskutować o działaniach politycznych, wojskowych oraz na dowolne tematy związane z grę. Można używać kodów BBCode. Forum może być moderowane przez lidera oraz członków sojuszu, którzy otrzymają takie prawa od lidera;
  • Polityka sojuszu – tutaj można zarządzać polityką sojuszu. Dostępne tylko dla lidera oraz członków sojuszu, którym lidera dał takie prawo;
  • Zostaw sojusz – tutaj można odejść w obecnego sojuszu.

Poziomy sojuszy

Jak tylko sojusz stworzy planetę Team, rozpoczyna on zdobywanie doświadczenia za niektóre czynności członków sojuszu. Więcej na ten temat poziomów Sojuszy przeczytasz tutaj.

Wróć na górę