Detonacja

Umiejętność detonacji daje szansę na zniszczenie 1 lub więcej poziomów budynków na atakowanej planecie.

Bonus: Daje szansą na zniszczenie poziomów budynków na zaatakowanej planecie. Każdy ze statków, który posiada tą umiejętność, ma przypisaną pewną liczbę punktów. Suma punktów jest wykorzystywana do obliczania szansy na wyburzenie budynków. W tabeli poniżej można sprawdzić ile punktów dają jednostki:

JednostkaPunkty
Gwiazda Śmierci100
Tytan90
Królowa Nox55*

Powyższe 100 /90 /55 punktów osiągną tylko statki maksymalnie ulepszone.Więcej informacji o tym znajdziesz w opisie każdego statku: Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox W tabeli poniżej można znaleźć informację ile wynosi szansa na zburzenie budynków w zależności od zebranych punktów:

PunktyRezultat

0-19 punktównie ma szans na zburzenie budynków
20-100 punktów20% szans na zburzenie 1 poziomu w 1 budunku
101-200 punktów40% szans na zburzenie 1 poziomu w 1 budunku
201-400 punktów60% szans na zburzenie 1 poziomu w 1 budunku
401-550 punktów50% szans na zburzenie 1 poziomu w 2 budunkach
551-700 punktów70% szans na zburzenie 1 poziomu w 2 budunkach
701-850 punktów50% szans na zburzenie 1 poziomu w 3 budunkach
851-1000 punktów60% szans na zburzenie 1 poziomu w 5 budunkach
ponad 1000 punktów33% szans na zburzenie 1 poziomu we wszystkich budunkach

Ważne: Szansa na zburzenie jest obliczana dla każdego budynku z osobna.

Przykład: Jeśli masz więcej niż 1000 punktów, to pierwszy budynek jest sprawdzany z 33% szansą na utratę poziomie - traci go albo nie. Następnie jest to obliczane dla kolejnego budynku z 33% szansą na utratę poziomu - traci go albo nie. Takie obliczenia są powtarzane dla każdego budynku, który może podlegać działaniu tej umiejętności (obecnie są to wszystkie budynki na planecie).

Statki posiadające tą umiejętność: Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox

Wróć na górę