Detonare

Calificarea Detonare oferăo şansăpentrudistrugerea de nivelurideclădiripe planetaatacata.Bonus: Oferăo şansă deadistrugenivelurialeclădirilorde peplanetaatacata. Fiecare dintrenave, careposedăcalificarea, oferăunanumit număr depuncte. Sumatotalădepuncte care estefolositapentrucalculareasanseipentrudemolareaunnivelalunor cladire. Întabelul demai josputeţivedeacât de multpunctefiecareunitatedă:

Unitatea

Puncte

Steaua Mortii

100

Titan

90

Regina Nox

55

Aceste 100 /90 /55 puncte pot fi atinse când nava este îmbunătăţită în întregime. Mai multe informaţii poţi găsi în fiecare pagină de descriere a navelor: DeathStar/ Titan/ Queen Nox.

În tabelul de mai jos puteţi vedea ce şanse sunt de a distruge niveluri de construcţie în funcţie de suma totală de puncte:

Puncte

Efect

0-19 puncte

Nu exista nici o sansa pentru a demola cladirea

20-100 puncte

20% sansa pentru demolarea 1 level la 1 cladire

101-200 puncte

40% sansa pentru demolarea 1 level la 1 cladire

201-400 puncte

60% sansa pentru demolarea 1 level la 1 cladire

401-550 puncte

50% sansa pentru demolarea 1 level la 2 cladiri

551-700 puncte

70% sansa pentru demolarea 1 level la 2 cladiri

701-850 puncte

50% sansa pentru demolarea 1 level la 3 cladiri

851-1000 puncte

60% sansa pentru demolarea 1 level la 5 cladiri

peste 1000 puncte

33% sansa pentru demolarea 1 level of la toate cladirile

Notă: sansa se calculează pentru fiecare cladire separat. De exemplu: atunci când aveţi mai mult de 1000 de puncte, prima clădire este supusă sansei de 33%, pentru a pierde un nivel, fie ca pierde un nivel sau nu. După această a doua cladire este supusa sansei de 33%, pentru a pierde un nivel, acesta fie îşi pierde un nivel fie nu. Acest lucru se repetă pentru toate clădirile care intră sub efectul abilitatii (în acest caz, aceste clădiri sunt toate prezente). Navele care deţin Abilitatea:Steaua Mortii / Titan / Regina Nox

Înapoi sus