Alianta militara

Alianta Militara

O alianţă militarăesteopoliticăbilaterală, carepoatefideclarataatunci cândnu existăalte politiciactiveîntrecele douăAlianteimplicate. Acestaintră învigoareatunci cândeste acceptată. Alianţămilitarăaratăcăalianteleimplicateintenţioneazăsălucreze împreună. Cânddouăalianţeauo politică dealianţămilitarăîntreele, membriicelor douăaliantenupot întreprinde acţiunimilitareîmpotriva celorlalti

  • Alianţele militare intră învigoareatunci cândsuntacceptate;

  • Aceastăpoliticăpoatefianulatăde cătreambelepărţiimplicate;

  • Aceastăpoliticăpoatefirevocatădupăcecele 168ore autrecut de cânda intratînvigoare;

  • Aceastăpoliticăpoateînlocuio altăpolitică activă;

  • Cândaceastă politică activa membriactivi ai Aliantelornupotlua nici un fel de actiuni militareîmpotriva celeilalte;

  • Nu existănici o limităprivindcantitateadealianţemilitare, care potfiactivelaun moment dat.

Înapoi sus