Vedere ansamblu Echipa Planeta

Prezentarea Generala a Planetei Echipa

OplanetăEchipaestePlanetaunei Alianţecarear puteaajuta pe toţimembriiAlianţeiîn drumul lorde a atingeScopul jocului. Acestaesteloculundeli se permitesa construiascaobeliscurişiapoiPoarta Stelara Suprema. Echipa planetăpoatefigăsitanumaide cătreliderulAlianţeişipoatefidezvoltatanumaide cătremembrii la careliderulaacordatautorizaţiipentru a faceacest lucru. Planeta Echipa este formată din6zone: 3 zonede Resurse(1 pentru fiecareRasa), 1zonaindustrială, 1zonămilitarăşi1 Zona a Galaxiei. Reţineţicăfiecaremembru alAlianţeidezvoltăautorizat, peplanetaEchipa, clădirilerespectiv, nave, upgrade-urişi unitati deapărare, în funcţie de rasăîn zonele respective. Acest lucruînseamnăcă, dacă liderulAlianţeinuacordă autorizaţii pentruunul dintre membriiAlianţeilui, acesta nu poate ficapabil să dezvolteplanetaechipaînzoneledestinatepentrurestulderase.În afară declădirişinavelede peplanetaechipa, tuturormembrilorautorizaţili se permitesăcercetezeştiinţeleplaneteiEchipa, care, încontrastcuclădirileşinave, suntcomunepentruAlianţă. Acest lucruînseamnăcănuexistărestricţiiîn ceea ce priveşterasade cercetareştiinţelor.Aceleaşi resursepotfiprodusede peplanetaEchipa(metal, mineral, gaz, energie, şi populaţie), cu excepţiade ozon, careeste întotdeaunade 15 000şinu afecteazăproducţiade energieînnici unfel. De aceea,nu existănici o opţiunepentrucercetareaştiinţeiEcologiepeplanetaEchipa.Zboruriletrimisedepe planetaEchipaau aceleaşi caracteristicicazboruriletrimisde pe o planetăobisnuita. Principala diferenţă este căţintadezboruritrimisede pe planetaEchipa, reprezentândacţiunimilitare(atac, spionaj, pirateria), trebuiesă fiedoar pe o altă planetăEchipa(sau Soare, cândataculSolar estepornit). Reţineţicăexistăzboruricarepot fi trimisede laplaneteleobisnuitepeplanetaechipa, dar acest lucru esteposibilnumaiatunci cândjucatorul esteun membru alAlianţeicare deţineplanetaEchipa

Înapoi sus