Licitare

Licitarea este procesul de a oferi resurse pentru a primi un anumit Pachet la Licitaţie. Jucătorul care primeşte Pachetul este cel care a oferit cele mai multe resurse (Metal, Minerale, Gaze sau Scrap) lafinalul rundei de Licitaţie sau cel care a licitat primul pentru pachetul respectiv în caz ca vor fi câteva oferte egale.

Când un jucător licitează pentru prima dată într-o rundă, cantitatea completă de resurse oferite se deduce de la planetă lui curentă. Dacă jucătorul licitase deja pentru un pachet, apoi altcineva a prezentat o ofertă mai mare şi în urmă primul jucător licitează din nou, atunci nu se deduce toată suma, doar diferenţa dintre cele două oferte ale jucătorului, pentru acest Pachet, în această Rundă.Când licitezi pentru un anumit pachet de la o animită planetă, trebuie să continui licitarea pentru acest pachet tot de pe această planetă. Poţi licita pentru alte pachete de la alte planete. Această regulă nu se aplică la cumpărături.

De exemplu: Jucătorul A oferă 5000 de resurse, această este prima lui ofertă în această rundă, se deduc 5000 de resurse. Dar dacă, după aceea, JucătorulBlicitează5500de laaceeaşi resursăsau alta, apoiJucătorul Avrea să licitezedin nou,prin plasarea de6000,atuncicantitateaderesursededusăva fi 6000-5000= 1000de resurse, pentru că cei 5000precedenţi au fost deja luate.

Resursele folosite pentru licitare nu afectează punctele de resusre ale jucătorilor.

În aceeaşi rundă, doi sau trei jucători din rase diferite, pot licita pentru acelaşi pachet, dar numai unul îl poate câştiga. Adică-pachetele de licitaţie sunt comune dar conţinutul pachetului depinde de populaţie.Exemplu:O Confederaţie poate avea un pachet cu 10 Cruiseri (70 populaţie); aceeaşi pachet în runda curentă pentru Noxi va fi cu 35 Nemesis (populaţia va fi de asemenea 70).Un pachet câştigat prin licitare se trimite la meniul “Pachete câştigate ” şi jucătorul poate adăuga conţinutul său la una dintre planetele sale în 24 de ore după ce l-a câştigat. Dacă jucătorul nu va adăuga conţinutul manual, acesta va fi adăugat automat la Planeta principală după ce perioada de 24 de ore va expira.

Când un jucător este prima persoană care licitează pentru un pachet anume într-o etapa a licitaţiei, ofertalui poate fi egală cu pretul de pornirealpachetuluisau mai mare. Fiecareofertăde la un altjucătorpentruPachetulrespectiv dupăprimapoate să fie egală cu preţul de pornire sau mai mică/mare decât oferta jucătorului precedent. Desigur,dacă doresc să câştigepachetul,ofertalor trebuie săfie mai mare decâtcea a jucătorului precedent.Cândun jucătorlicitează, cantitateaderesursese deducede pe planetaactuală. Dacă unjucătorliciteazăpentru unpachet, darnu îlcâştigă, 50% dinvaloarea resurselor licitate i se inapoaiază.Abonamentele PremiumşiPlatinumcresc acestprocentcu 10% fiecare.Dacăîn timp cejucătorulliciteazăpentru un pachet,un altjucator folosesteopţiunea "cumpărare",acest lucrunu afecteazăofertelesau pachetul, în niciun mod, ceilalţi jucătoricontinuă sălicitezepentrupachet.În cazul în carejucătorulliciteazăpentru un pachet, dar bruscdecidesă foloseascăopţiunea "cumpărare", 100%dinresurseleoferteisunt returnate la planetă. Dupăaccea,jucătorul poatelicita pentruacelaşi pachetdin nou, darnu pot-lpoate cumpăradin nouînaceeaşi rundă.

Licitarea nu este permisă între orele 00:00 şi 09:00h (ora serverului).

Înapoi sus