Vedere ansamblu univers

UnUniversestespaţiulîn careungrup de jucători ii estepermissă creezeşi să dezvolteplanete lorşiplanetele echipa care interacţioneazăîntreeleînUniversul respectiv. Pot fiun numarnelimitatdeUniversuriînfiecareversiune lingvistică ajocului. Acestnumărdepinde denumăruldejucătoriînregistraţiîn versiunea lingvistica respectiva.

Există3tipuriprincipale de Universuri:

 • Universul Clasic-folosestetimpul de bazăpentrudezvoltarea, constructia, modernizareaşicercetare, precum şi rate de bază avenitului(după cum se arată întabeleleanexate cu descrierealafiecareclădiri, naveşiştiinţe), fara nici unmodificatorde acceleraţie;

 • Universul rapid -utilizeazăposibilimodificatori de accelerareale căror valorisuntîntrecele ale unei Univers ClassicşiunulUltra-Rapid ;

 • Universul Ultra-rapid -folosestecel mai maremodificator de acceleraţieposibil

Aceste3tipuriUniversuridiferăînvitezalorşi in zilele de viataalefiecaruiSoarecareafectează în mod directde producţiade energieacumulată de laSoare:

TIpul

Zilele de start Ale Soarelui

Clasic

225 pana la 355

Rapid

60 pana la 100

Ultra-Rapid

50 pana 70

Viteza fiecaruiUniversafecteazăîn mod directurmătoarele:

 • Zilele cu care incepe Soarele;

 • Bonusulde energieacumulatăde laSoare(în funcţie de zilele sale);

 • Sumadezilecare trebuie sa treacade laînceputulrundei de joc, pentru ca Aventura Spatiala „Examinarea Minelor” sa fiedeblocata.

Existămai multeaspecte , care ar puteafiafectatedeviteza Universului, dar nuesteobligatoriuca acestea să fieschimbateînconformitate cuviteza Universului:

 • Rata de venit aresurselor-valoarea totală a castigurilor de resurse ale fiecaruijucătorpentruo anumită perioadă detimp,în funcţie denivelullora cladirilor producatoare de resurse ;

 • Timpul de zbor-timpulnecesarpentruoriceflotadatapentru a ajunge latintaei,atunci cânda fost trimisunzbor;

 • Timpul de dezvoltare al cladirilor-timpulnecesarpentrufiecareclădirecare urmează să fieconstruita;

 • Timpul de cercetare al stiintelor-timpulnecesarpentrufiecareştiinţăsăfiecercetată;

 • Timpul de constructie al navelor si unitatilor de aparare-timpulnecesarpentrufiecarenavăşiunitate deapăraresăfieconstruita;

 • Upgrade-ul Navelor-timpulnecesarpentrufiecarenavăcare urmează să fieupgradata.

Reţineţicăfiecaredinacesteaspectepotfischimbate(crescator sau descrescator), separat,înfiecareUnivers, dar acestea nu vor schimbatipul deUnivers, de exemplu,poate existaunUniversClassic unde doar ştiinţelesuntcercetatede două ori mai repede repedeca şi înalte UniversuriClasice.

FiecareUniversulsedesfăşoarăînrundecareaudurate diferite, în funcţie de timpulnecesarpentru o Alianta,înUniversul respectiv, pentru aconstruiPoarta Stelara Suprema.

Reţineţicăutilizatoriipotjucasimultaninuniversuri diferite, fără ca acest lucru fiindoîncălcarearegulilor de jocîn ceea ce priveştemultiaccounting.

Înapoi sus