Construind distrugerea

Distrugerea Cladirilor

Cando planetaesteatacataexistă oşansăpentru ca unnivelde launa saumai multeclădiriurmează să fiedistruse. Acest lucruse poateîntâmplanumaiîn cazul în careatacatorul are in flota sa Steaua Mortii /Titan/ Regina Nox . Acest lucrueste asa pentru caelesuntnavelecaredeţin calificarea de detonare, carefaceposibilădistrugerea constructiilor. Dacăunnivel al cladirii(sau un nivelde la maimulte clădiri) estedistrus, este determinată decantitatea şitipuldenave, carereprezintăcalificaredetonare, înflotaatacatorului.

Înapoi sus