Vedere ansamblu planeta

La înregistrare, fiecare jucător începe jocul cu o singura planeta care este creata la o locaţie şi ii este atribuit aleatoriu coordonatele. Coordonatele sunt formate din trei cifre - primul număr arată numărul Galaxiei, al doilea indică numărul de sistem şi al treilea indică poziţia Planetei în sistemul respectiv.

Deexemplu: OPlaneta ce arecoordonatele01:15:08 înseamnă căseaflăîncampul 8 din sistemul 15 , care esteînprimaGalaxie.

Planet esteloculundeau loctoateprocesele–dezvoltarea de cladiri , constructia si upgrade-ul de nave si unitati de aparare, cercetareaştiinţelor, toateindependentde laalti jucatori.FiecarePlaneta(cu excepţiaplanetelorEchipa) are treizone: ozonăde resurse, o zonă industrialăşio zonă deGuvern(a se vedea zonelePlanetei).

Planetelepotfi:

  • Redenumite-de la Meniul "Personal" , sub"Planete" (a se vedea opţiunilePlanetei).

  • Sterse-dinmeniulPersonal> Planete(a se vedea opţiunilePlanetei). ReţineţicăjucătoriinupotştergePlanetalor, dacă acestaestesingura pe care o au.

  • Distruse-dupăobătălieîncareatacatorularenavelecareposedă Abilitatea de distrugere a Planetelor.

  • Colonizata-trimiterea ,Nave de colonizare/Robot Colonizare /Colonist,cu unzborde colonizarepentru a ocupa coordonateînUnivers.

Coada:

Coadă permitejucătorilorsăînceapăconstrucţiiulterioare, upgrade-urisaucercetari(a se vedea cozilePlanetei).

Bara de activitate recenta:

ÎnvedereaPlanetei, atunci cândunjucătordeschideoricaredintre cele 3 zonede construcţie , existăo filă care afişeazătimpulrămaspentru afinalizaoactivitateîn cele şasecategorii(aşa cum se vede, de la stângaladreapta):

  • Construirea si dezvoltarea in zona de resurse;

  • Construirea si dezvoltarea in zona industrial;

  • Construirea si dezvoltarea in zona guvernamentala;

  • Cercetarea stiintelor;

  • Constructia nevelor;

  • Upgrade-ul navelor.

Pozitia Planetei si Energia Castigata:

Poziţiaunei planetein Sistemafecteazăvaloareade bazăaenergieisolarepentru fiecareSatelit solar/Satelit solar / Satelit Organic . Aiciesteuntabel care afişeazăenergia de bazăafiecăruisatelitîn funcţiedecoordonatelePlanetei însistem:

Coordonate

Energie (%)

Coordonate

Energie (%)

X:X:1

45

X:X:13

55

X:X:2

45

X:X:14

45

X:X:3

55

X:X:15

45

X:X:4

55

X:X:16

65

X:X:5

55

X:X:17

65

X:X:6

45

X:X:18

45

X:X:7

45

X:X:19

45

X:X:8

65

X:X:20

55

X:X:9

65

X:X:21

55

X:X:10

45

X:X:22

55

X:X:11

45

X:X:23

45

X:X:12

55

X:X:24

45

Înapoi sus