Обща информация

При регистрациявсеки играч започва играта с една Планета, която се създава на произволно място и и се назначават координати. Координатите се състоят от три числа –първото числопоказваномера на Галактиката, второто показва номера на Систематаи третото показва позицията на Планетата в специалната Система.

Например: Планетаима координати 1:15:8 , което означава, че се намирав8-мото поле на 15-татаСистема, която е в 1-та Галактика.

Планетата е мястото, където се случват всички процеси - развитие на сгради, строеж на кораби и ъпгрейди, проучване на науки, всички са независими от други играчи.

Всяка Планета(с изключение на Отборната планета) има три зони: Ресурсна зона, Индустриална зонаи Военна зона (виж Планетарните зони).

Планетите могат да бъдат:

Опашка:

Опашката позволява на играчитеда започнат последователно строене, ъпгрейди илинаука (виж Планетни опашки).

Меню с последни действия:

В прегледа на планетата, когато играч отвори някоя оттрите зони има меню показващо оставащото време до завършване на процеса в шест категории(както се вижда от ляво на дясно):

  • Строителните процеси в Ресурсната зона;

  • Строителните процеси в Индустриалната зона;

  • Строителните процеси във Военната зона;

  • Проучване на науки;

  • Строеж на кораби;

  • Ъпгреид на кораби.

Когато играчъткликнена който и да е от шестте показателя, той автоматично е изпратен до екрана,където се изършва дадения вид процес.

Позиция на Планетата и добив на енергия:

Позицията на Планетата вСистематазасяга главното количесто Енергия,която всеки Соларен Сателит/Соларен Сателит/Органичен Сателит доставя. Тукима таблица показваща базовата енергия от всеки сателит взависимост от координатите на планетата в Системата:

Координати

Енергия (%)

Координати

Енергия (%)

X:X:1

45

X:X:13

55

X:X:2

45

X:X:14

45

X:X:3

55

X:X:15

45

X:X:4

55

X:X:16

65

X:X:5

55

X:X:17

65

X:X:6

45

X:X:18

45

X:X:7

45

X:X:19

45

X:X:8

65

X:X:20

55

X:X:9

65

X:X:21

55

X:X:10

45

X:X:22

55

X:X:11

45

X:X:23

45

X:X:12

55

X:X:24

45

Нагоре