Съюзно лого

Всеки съюзен лидер може да закупи лого за своя съюз. Това е абонаментна услуга и само на лидера на съюза е позволено да я използва.

Логото е "съставено" от няколко различни компонента и за всеки от тях има няколко опции. Лидера решава колко от тях и кои точно да използва. Той може да използва стрелките, за всеки компонент, за да избере кой компонент с кой да се застъпва. Логото се купуват за да отличи своя Съюз от останалите. Съюзното лого се показва на екрана за "информация" за Съюза.

Логото може да бъде промени по всяко време, без такса (само от лидера на съюза).

Тазо опция се заплаща със Звезди. Цената е 10 Звезди за срок от 7 дни.

Играчът може да сложи опцията на "автоматично подновяване", което автоматично ще поднови абонамента (за толкова дълго, колкото Звезди са на разположение). Закупуването на лого преди да е изтекъл предходния срок се прибавя към настоящите дни (удължава срока).

Нагоре