Ръководство на ОП

Веднъж обявена отборната планета трябва да бъде развивана, за да се подсигури достигането на целта на играта. Управлението на отборната планета зависи от лидера (който я е обявил) и съюзниците, на които са им дадени права да развиват.

Ранговете в съюза, дадени от лидера, определят обхвата на разрешените дейности по развиването на отборната планета. Отбележете, че лидерът трябва да делегира права на съюзници, за да може отборната планета да бъде развита до пълния и потенциал. Даден съюзник може да развива само зони, за които има дадени права. На съюзниците могат да бъдат дадени следните права, свързани с разитието на отборната планета (за пълния списък на правата, отидете на Рангове):

  • право да строят в ресурсната зона;
  • право да строят в индустриалната зона;
  • право да строят във военната зона;
  • право да строят в галактическата зона;
  • право да изпращат атаки към слънца и други отборни планети;
  • право да строят кораби и защитни установки;
  • право да проучват науки;
  • право на преглед върху всички зони на отборната планета.

Лидерът може да делегира и отнема тези права по всяко време.

Нагоре