Ваучери

Информация

Ваучерът е код, който потвърждава, че са закупени Кредити. Има два вида ваучери. Такива, които се раздават от администрацията като наград "in-game ваучери" и такива, които се поучават за потвърждаване на закупени кредити "payment ваучери".

In-game ваучерите

Могат да бъдат генерирани от Администратор на играта. Те съдържат 18-19 символен код в порядъка 4+12+2(3). Първите 4 символа показват системата в която са генерирани, следващите 12 символа съдържат уникален код за ваучера. Последните 2(3) символа идентифицират държавата (езика), в която са генерирани и използвани.

Тези ваучери могат да се използват само в конкретната версия (език). За да го използвате отворете Премиум менюто -> Ваучери и въведете кода там.

Payment ваучерите

Те се използват за да потвърдят вече направена покупна на кредити.

Когато играчът купува Кредити може да поиска те да му бъдат предоставени под формата на Ваучер, вместо да си ги добавя направо в акаунта в играта. След това този ваучер може да бъде използван от всеки играч от дадената версия на играта (език).

За да използва ваучера играчът трябва да разполага с неговия код. За да активирате кода на Ваучера, отвороте менюто за закупуване на кредити и кликнете на бутона „ Ваучери” и после въведете вашия код в полето „въведете код”.

Тези ваучери са от типа 3+3+3 (от символи и цифри).

Нагоре