Атака по слънца

Атаката към слънце е отборен полет, който се изпраща от отборна планета към слънце с цел да се победи слънцето и да се получи кристал, необходим за постояването на обелиските и Върховния звезден портал.Атаката срещу слънце отнема 48 часа без значение разстоянието за полет.

Имайте предвид, че времетраенето на този полет е различно в по-бързите вселени (12 или 24 часа в една посока). Също така, че всеки Обелиск намаля това време с 5%.Необходимата газ за този тип полет е 50% от обичайния разход. Слънцето има характеристики като на кораб. тези характеристики зависят от това дали има изпратена подкрепа към слънцето и размерът и. Справка вижте Слънца за повече информация. Всяка успешна атака към слънце има 75% вероятност да даде един кристал за отборната планета, който до сега не се е падал на този съюз. Атаки по Слънца с 0 дни живот предоставят само 25% вероятност да се падне кристал. Всяка атака към слънце (независимо успешна или не) намалява дните му на живот с 10.

Специални условия:

 • Слънца могат да се атакуват само от отборната планета;
 • Атаката към слънце отнема 48 часа без значение на разстоянието;
 • Разходът на газ е на половина от нормалния;
 • Едно слънце може да бъде атакувано само от една планета по дадено време;
 • Ако слънцето е на 1 ден живот и преди да се проведе битката стане на 0 дни живот, то битка ще се проведе между атакуващата отборна планета и наличната подкрепа (ако има) и все още има шанс за останал кристал;
 • Атакуващата флота трябва да е поне спопулация 50 000;
 • Всички играчи, които имат планета в радиус от 5 системи виждат атаката (виждат кое слънце се атакува и кога пристига атаката, но не и количеството кораби или популацията на атакуващите);
 • Атакуващите не могат да видят дали има подкрепа на слънцето;
 • Играчите могат да изпращат подкрепа само към слънца, срещу които тече атака;
 • Всеки може да подкрепи слънце освен членове на атакуващия съюз или на съюзи с военен алианс с атакуващите;
 • Подкрепата на слънце може да остане на координатите на слънцето до 24 часа след приключване на битката или отказването на атаката;
 • Ако атакуващите откажат атаката, подкрепящите флоти могат да бъдат върнати ръчно от меню „Полети” или автоматично след 24 часа от отказа. Времето за връщане на подкрепящите флоти е равно на времето за достигането им до слънцето;
 • 10 часа преди пристигането на атаката срещу слънце подкрепящите флоти не могат да бъдат изтеглени;
 • Максималната популация на всички подкрепящи кораби е 226,008;
 • Всички подкрепящи кораби се обединяват в общ флот;
 • Всяка подкрепа трябва да е от поне 5000 популация;
 • Небойни кораби не могат да се изпращат като подкрепа (транспорти, колонизиращи, рециклиращи и шпиониращи кораби);
 • Нивата на корабните ъпгрейди и науките се усредняват за всички подкрепящи без значение на популациите на подкрепите (закръгляването е до първи знак след десетичната запетая, тоест ако калкулацията за дадена наука е 10,4, то стойността и ще е 10, ако е 10,5 – ще бъде закръглена на 11);
 • Загубите на поддържащите флоти се редуцират с 50 %. Тоест ако в битката се изгуби целия флот, половината ще се върнат (при закръгляване се калкулира надолу – при изпратени 99 кораба и пълен разгром се връщат 49);
 • Подкрепящите получават троен размер бойни точки, които се разпределят между отделите играчи пропорционално на популацията на изпратените флоти;
 • Всяко слънце ина способността да унищожава атакуващи кораби. След всеки рунд има 50% вероятност слънцето да изригне и да унищожи 3-5% от атакуващите кораби;
 • Слънцето разполага с лазерно въоръжение и 20% лека броня;
 • Слънцето се бие като нормален кораб, така че всеки рунд играта произволно определя кой атакуващ кораб да бъде ударен;
 • Самото слънце не дава скрап или бойни точки, само унищожените кораби от двете страни;
 • В първите 48 часа след битката само атакуващите и подкрепящите могат да рециклират скрапа от битката.
 • Ако има Командирски кораб в подкрепящата флота, този с най-високо ниво прилага умението си.
 • Адмирала с най-високо ниво на Сила прилага своите показатели и умения.

Нагоре