Зоните в ОП

Има 6 зони на отборната планета: три ресурснизони (по една за всяка раса), една индустриална, една военна и една галактическа зона.

Шестте зони са разположени както следва:

 • (1) ресурсна зона на конфедератите
 • (2) ресурсна зона на тертетите
 • (3) ресурсна зона на ноксите
 • (4) военна зона
 • (5) галактическа зона
 • (6) индустриална зона

Всяка ресурсна зона включва:

 • Метална мина/ Метален бот/ Метален екстрактор (3 броя);
 • Минералнамина / Минерален бот/ Минерален екстрактор (2 броя);
 • Рафинерия за газ/ Газсонда/ Инкубатор за газ (2 броя);
 • Соларни панели/ Инфрачервен бот/ Соларен абсорбатор;
 • Атомен реактор/ Уранен бот/ Уранен абсорбатор;
 • Хангар/ Бункер/ Гнезда - имат тройно по-голяма вместимост, тоест отборната планета има 9 пъти по-голяма максимална популация от обикновена планета (3 популационни сгради с треон капацитет)

Индустриалната зона включва:

 • Склад за метал/ Трезор за метал / Камера за метал;
 • Склад за минерали/ Трезор за минерали/ Камера за минерали;
 • Резервоар за газ/ Цистерна за газ/ Газов мехур;
 • Фабрика/ Конструкцион/ Мутационен пашкулс удвоен брой роботи;
 • Скрап дестилатор/ Отпадъчен център/ Скрап трансформатор;
 • Фабрика за тертети/ Фабрика за тертети/ Хипермутационен пашкулс удвоен брой роботи, по едно съоръжение за всяка раса.

Военнната зонавключва:

 • Лаборатория/ Експериментален център/ Свръхразум (общо съоръжение за всички раси);
 • Летище/ Военна фабрика/ Космически канал (общо съоръжение за всички раси);
 • Корабостроителница/ Корабостроителница / Корабостроителница (отделно съоръжение за всяка раса).

Галактическата зонае мястото, където могат да бъдат издигнати трите Обелиска и Върховния звезден портал.

Нагоре