Обща информация

Отборните полети се провеждат от отборната планета и тяхна цел може да бъде или друга отборна планета ( за отборна атака, отборно пиратстване или шпионаж) или слънце( за атака срещу слънце). Отборните полети са както следва:

Нагоре