Επισκόπηση

Τα είδη στόλων διαθέσιμα από τον Πλανήτη Συμμαχίας είναι:

  • Επίθεση κατά Ήλιο
  • Επίθεση κατά Πλανήτη Συμμαχίας
  • Κούρσο κατά Πλανήτη Συμμαχίας.
  • Ανακύκλωση
  • Κατασκοπεία κατά Πλανήτη Συμμαχίας
  • Διαστιμική διαδρομή

Επιστροφή στην Κορυφή