Χρωματίστε το Ψευδώνυμό σας

Η επιλογή επιτρέπει στους παίκτες να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο χρώμα για το Ψευδώνυμο τους.Αυτό ψευδώνυμο θα εμφανίζεται στο μενού κατατάξεις και στο συμμαχικού μενού (αν ο παίκτης έχει συμμαχία).Η αλλαγή θα είναι σε ισχύ μέχρι την επόμενη αλλαγή. Η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές ο παίκτης θέλει.Κάθε αλλαγή κοστίζει 0 μονάδες.

Επιστροφή στην Κορυφή