Ειδικότητες

Κάθε δεξιότητα κοστίζει 50 μονάδες και ισχύει 7 μέρες:

  • Οικοδόμος - Μειώνει με 15% την ταχύτητα οικοδόμησης
  • Επιστήμονας - 15% πιο γρήγορη έρευνα επιστήμης
  • Οικονομολόγος - 10% φθηνότερα πλοία και άμυνες
  • Μηχανικός - Αυξάνει με 10% την ενέργεια που κερδίζεις
  • Μεταφορέας - Αυξάνει με 25% τον αποθηκευτικό χώρο
  • Κάτοικος - Αυξάνει με 10% τη χωρητικότητα στα υπόστεγα
  • Προμηθευτής Μετάλλου / Ορυκτών / Αερίου - Αυξάνει το ανάλογο εισόδημα πόρου με 20%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σημειώστε ότι τα μπόνους από όλες τις ειδικότητες που έχετε ενεργοποιήσει ισχύουν για όλους τους πλανήτες σας.

Οι Ειδικότητες δεν επηρεάζουν τον πλανήτη συμμαχίας.

Οι Ειδικότητες δε γίνεται να ακυρωθούν.

Επιστροφή στην Κορυφή