Αστεροειδείς

Οι Αστεροειδείς είναι τεράστια κομμάτια βράχου που ταξιδευουν μέσα στους Γαλαξίες. Κάθε αστεροειδής έχει μια ορισμένη ποσότητα αερίου, ο καθένας ξεκινάμε 2000 έως 200000 αέριο. Ο Αστεροειδής μπορει να έχει παλιοσίδερα που . Κάθε φορά που ένας αστεροειδής περάσει μέσα από ένα πεδίο που έχει παλιοσίδερα σε αυτό,τα προσελκύει και τα παλιοσίδερα παραμένουν σε αυτό.Ένας αστεροειδής δεν έχει κανένα όριο στην ποσότητα των απορριμμάτων που μπορεί να προσελκύσει, αυτο σημαίνει ότι μπορεί να συγκεντρώσει τα παλιοσίδερα που προέρχονται από μια πολύ μεγάλη μάχη.

Κάθε αστεροειδής έχει τις δικές του συντεταγμένες, αλλά αυτες δεν είναι σταθερες, αλλάζουν. Όταν γίνει αλλαγή συντεταγμενων ενος αστεροειδή, αυτός κινείται. Οι Αστεροειδείς κινούνται μέσα στους Γαλαξίες σε ενα πολύ ομαλό και συνεπή τρόπο.

Αν o αστεροειδής εμφανίζεται στις συντεταγμένες 1:15:01,μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με την ταχύτητατου), θα μετακινηθεί στις 1:15:02, στη συνέχεια στις 1:15:03 και ούτω καθεξής μέχρι 1:15:24. Μετά από αυτό,ο αστεροειδής θα κινηθείστο πρώτο πεδίο του επόμενου συστήματος - οι συντεταγμένες θα είναι 1:16:01,μετά 1:16:02 και ούτω καθεξής. Οι Αστεροειδείς περνούν από τα πεδία που υπάρχουν πλανήτες και δεν επηρεάζουν τον πλανήτη με οποιονδήποτε τρόπο. Ο αστεροειδής θα εξαφανιστεί, είτε όταν έχει περάσει όλα τα συστήματα σε όλους τους γαλαξίες ή όταν το ποσό του αερίου του γίνει λιγότερο από 1000.

Κάθε αστεροειδής έχει δικη του ταχύτητα, που εμφανίζεται στο «λεπτά ανά πεδίο"(Min/Field).Αυτό δείχνει πόσα λεπτά, μετά την άφιξή του, ο αστεροειδής θα μείνει στη συγκεκριμένη θέση μέχρινα κινήθει στην επόμενη. Δείχνει, επίσης σε τι χρονικό διάστημα ο αστεροειδής αλλάζει τις συντεταγμένες του.

Για τη συγκομιδή αεριου και παλιοσιδερικων(ανυπάρχουν) που βρίσκονται σε έναν αστεροειδή, ο παίκτης πρέπει να κάνει Αστρεκμετάλλευση με Ανακυκλωτής / Τανκερ/Κηφήνας Ανακυκλωτής.Δεδομένου ότι ο αστεροειδης κινείται θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο αστεροειδής θα εξακολουθείνα βρίσκεται στον ίδιο χώρο, όταν ο στόλος σας φτάνει. Παίκτες με Premiumή Platinum λογαριασμούς είναι σε θέση να δούν αν οι αστεροειδείς έχουν παλιοσιδερικα πάνω τους,στην οθόνη Γαλαξιας.Υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός των 100 αστεροειδων ανά Γαλαξια, αν ο αριθμός πέφτει κάτω από 100 αυτόματα ένας νέος αστεροειδής εμφανίζονται σε τυχαίες Συντεταγμένες (σε αυτό τοΓαλαξια).

Επιστροφή στην Κορυφή