Ιόν πυργίσκος

Ένα ιόν είναι ένα άτομο ή μόριο του οποίου ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονίων δεν είναι ίσος με τον συνολικό αριθμό των πρωτονίων,δίνοντάς του ένα θετικό ή αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Σε έναν ιόν πυργίσκο,τα ιόντα με μεγάλο θετικό φορτίο χρησιμοποιούνται σαν να μεταφέρουν μία τεράστια ποσότητα ενέργειας και μπορεί να συνθλίψει εχθρικά πλοία.

Σκοπός: Άμυνα Πλανήτη

ΣτατιστικόΑριθμός
Attack750
Life225,000
Weapon typeIon
Armor typeHeavy
Armor power9%
Upgrade per level0%
Hangar13
Cargo0
Time00:54:41
Speed0
Fuel consumption0
Metal cost43,750
Minerals cost21,875
Gas cost0

Απαιτήσεις

Επιστροφή στην Κορυφή