Κερδισμένα Πακέτα

Κάθε φορά που ένας παίκτης κερδίζει ή αγοράζει ένα πακέτο, το πακέτο “στέλνεται” στο μενού τον “Κερδισμένων Πακέτων”

Από αυτό το μενού ο παίκτης μπορεί να μεταφέρει το κερδισμένο πακέτο σε όποιον άλλο πλανήτη επιθυμεί. Εάν ένας πλανήτης δεν έχει αρκετό κενό χώρο πληθυσμού για τα πλοία ή τις αμυντικές μονάδες από ένα πακέτο, ο παίκτης δεν θα μπορεί να στείλει το πακέτο σε αυτό τον πλανήτη.

Οι παίκτες πρέπει να πάρουν τα περιοεχόμενα των πακέτων τους όποτε θελήσουν μέσα σε χρονικό διάστημα 24 ωρών: Μετά τις 24 ώρες κάθε πακέτο μεταφέρεται αυτόματα στου παίκτη τον επιλεγμένο πλανήτη(Άσχετα από τον ελεύθερο πληθυσμό).

Σημειώστε ότι όταν ένα πακέτο περιλαμβάνει πλοία ή αμυντικές μονάδες μεταφέρεται σε άλλους πλανήτες, ο παίκτης λαμβάνει πόντους πόρων ίσους με το ποσό που θα είχαν αποκτήσει εάν κατασκεύαζαν πλοίο ή αμυντικές μονάδες στο ναυπηγεί.

Όλα τα πλοία απ τα κερδισμένα πακέτα θα είναι στο τρέχων επίπεδο αναβάθμισης όταν ληφθούν.Τα Death Star / Titan / Nox Queen μπορούν να αγοραστούν μέσω πλειστηριασμού ανα πάσα στιγμή αλλά θα έρθουν σε επίπεδο 0 αν δεν υπάρχουν οι προυποθέσεις για την κατασκευή τους θα έρθουν στο επίπεδο 0 - θα έχουν 0 πιθανότητα καταστροφής κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες [εδώ][link_help_gr_destroying_ships].

Επιστροφή στην Κορυφή