Αέριο

Το αέριο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους στο Nemexia, επειδή χωρίς αέριο δε μπορούν να γίνουν πτήσεις. Επίσης χρησιμοποιήται για:

 • Κατασκευή κτιρίων
 • Κατασκευή πλοίων και άμυνας
 • Αναβάθμιση πλοίων
 • έρευνα Επιστήμων
 • Εμπορία για πόρους ή πλοία.
 • καύσιμο πλοίων

Τρόποι για να κερδίσετε αέριο:

 • κτίρια που παράγουν αέριο -η κύρια πηγή του αερίου είναι το ορυχείο . Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του κτιρίου που παράγει αέριο τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που θα αποκτηθεί. Κάθε πλανήτης μπορεί να έχει έως και 2 κτίρια που παράγουν αέριο.
 • Το ποσό μετάλλων που αποκτήθηκε από την παραγωγή επηρεάζεται από την επιστήμη Μαθηματικών και η ειδικότητα Μηχανικός
 • Επιθέσεις - κλέψτε το από εχθρό μετά από μια επιτυχημένη επίθεση
 • Κουρσο - η διεξαγωγή της πειρατείας στο πλανήτη ενός εχθρού
 • Ανακύκλωση παλιοσιδερικών - μετά από μι αμάχη, τα πλοία που καταστράφηκαν επιπλέουν γύρω στον πλανήτη ως παλιοσίδερα. Αυτά μπορούν να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται σε πόρους.
 • Εμπορία (για την συνομοσπονδία Τερτέθοι / Νόξοι) - στο εμπορικό κέντρο οι παίκτες μπορούν να εμπορεύουν πόρους. Εμπορία πλοίων (για την συνομοσπονδία Τερτέθοι / Νόξοι) - στην αγορά πλοίων μπορείτε να ανταλλάξετε τα πλοία για πόρους και το αντίστροφα.
 • Αστροεκμετάλλευση - Μπορείτε να το πάρετε από Αστεροειδείς

Επιστροφή στην Κορυφή