Σειρά αναμονής

Η σειρά επιτρέπει στους παίκτες να αρχίσουν ακόλουθες κατασκευές, έρευνες και αναβαθμίσεις. Η σειρά κτιρίων μπορεί να περιέχει μέχρι 3 ακόλουθες διαδικασίες (5 για τους Premium και 6 για τους Platinum χρήστες).Η σειρά είναι ίδια για όλες τις περιοχές. Κτίρια σε μια περιοχή χτίζονται το ένα μετά το άλλο,ενώ εκείνοι στις διαφορετικές ζώνες χτίζονται παράλληλα. Αυτό σημαίνει ότι αν αρχίσουμε την οικοδόμηση ενος ορυχείου μετάλλων και μία αποθήκη μετάλλων,οι κατασκευές τους θα τρέχουν ταυτοχρόνως, επειδή έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικές περιοχές.

Ομοίως,η σειρά για την έρευνα επιστημών είναι μέχρι 3 διαδικασίες (5 για τους Premium χρήστες και 6 για τους Platinum χρήστες). Εδώ,όλες οι επιστήμες έχουν ερευνηθεί η μια μετά την άλλη, ανεξάρτητα από τον τύπο των επιστημών.

Επίσης υπάρχει μία σειρά αναβαθμίσεων, η οποία διαθέτει 3 διαδικασίες (5 για τους Premium χρήστες και 6 για τους Platinum χρήστες) αναβαθμίσεωνσε επεξεργασία η μια μετά την άλλη.

Υπάρχει επίσης μια σειρά πλοίων, που δεν έχει περιορισμο διαδικασιων. Όταν μια διεργασία στην σειρά ακυρωθεί, η επόμενη στη σειρά παίρνει τη θέση της.

Όταν ακυρωθεί μια διαδικασία, η ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της επόμενης διαδικασίας στην σειρά, η επόμενη δεν θα ξεκινήσει καθόλου.

Επιστροφή στην Κορυφή