Αγορά πλοίων

Η αγορά πλοίων είναι μια διαγαλαξιακή επαγγελματική οργάνωση που διαχειρίζεται τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των παικτών του πλοίου.Η αγορά πλοίων διαθέτει επίσης ένα ευρύ φάσμα των συνδέσεων και μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά δημοπρασιών,όπου οι παίκτες κάνουν προσφορά για τα πλοία,που πωλούνται από ένα αξιοσέβαστο οργανισμό.Δείτε(δημοπρασίες).Εμπορία πλοίων πόρους με άλλους παίκτες:Ο πρώτος τρόπος για το εμπόριο πλοίων είναι με προσφορές.Λίγο πολύ όπως αυτές στο εμπορικό κέντρο.Ένας παίκτης προσφέρει μερικά πλοία για πώληση και καθορίζει μια τιμή(σε πόρους)που θέλει από ό,τι κάποιος άλλος παίκτης πρέπει να βρει και να αποδεχθεί τη συμφωνία.Κάθε επίπεδο της αγοράς πλοίων σας επιτρέπει να έχετε περισσότερες ενεργές προσφορές στην αγορά.Παρακαλώ,δείτε τον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες.Όταν μια προσφορά γίνει δεκτή,ο εκδότης μπορεί να πάρει τους πόρους από την προσφορά όχι λιγότερο από 24 ώρες μετά.Αν δεν τους πάρει στο χέρι,οι πόροι θα προστεθούν αυτόματα στον πλανήτη του παίκτη 48 ώρες μετά τις πρώτες 24 ώρες,ή 72 ώρες μετά την οποία έγινε η προσφορά.Κάθε παίκτης μπορεί να πουλήσει τα πλοία του για το 0%έως /20%της βασικής τιμής του πλοίου.Τα σημεία των πόρων που προστίθενται ή αφαιρούνται υπολογίζονται από τη βασική τιμή.Σημείωση : Νόξοι αγοράσουν μεταλλάσσονται τα πλοία τους για τη βασική τιμή της μονάδας η τιμή των πλοίων που απαιτούνται για τη μετάλλαξη.Εάν ένας εκδότης αποφασίσει να ανακαλέσει την προσφορά τους,θα πρέπει να καταβάλει το 20% προμήθεια επί των πλοίων.Για παράδειγμα:εάν ένας εκδότης προσφέρει 5 πλοία,θα λάβει 4 πίσω όταν ανακαλέσει την προσφορά.Υποβολή προσφορών για τα πλοία:Στην αγορά πλοίου υπάρχει μια επιλογή που σας επιτρέπει να αγοράσουν πλοία με πιστώσεις.Δείτε(Δημοπρασίες).Αυτή η επιλογή είναι επίσης διαθέσιμη από την οθόνη της Τράπεζας.

Μέγιστο επίπεδο: το επίπεδο 5

Απαιτήσεις- Κέντρο Εμπορίου επίπεδο 5 - Αστρονομία στο επίπεδο 5

Πίνακας:

ΕπίπεδοΜέταλλοΟρυκτάΑέριοΧρόνοςEnergyOffers
11000055005001:32:00102
21500082507503:04:00185
3225001237511253:50:003210
4337501856316884:47:305815
5506252784425315:59:2310520

Επιστροφή στην Κορυφή