Διαχείριση

Ο πλανήτης διαχειρίζεται από ηγέτη που μπορεί να δίνει βαθμούς στα μέλη συμμαχίας. Αυτά είναι τα είδη βαθμών:

  • οικοδόμηση στη περιοχή πόρων
  • οικοδόμηση στη βιομηχανική περιοχή
  • οικοδόμηση στη διοικητική περιοχή
  • οικοδόμηση στη Γαλαξιακή Περιοχή
  • αποστολή επιθέσεων σε ήλιους και πλανήτες συμμαχιών
  • κατασκευή πλοίων και άμυνας
  • έρευνα επιστήμων
  • επισκόπηση όλων των περιοχών του Πλανήτη Συμμαχίας

Ο Ηγέτης επιτρέπεται να παραχωρήσει ή να αφαιρέσει αυτές τις εξουσιοδοτήσεις ανά πάσα στιγμή.

Επιστροφή στην Κορυφή