Σημειώσεις

Στον τομέα αυτό οι παίκτες μπορούν να γράψουν κάτω από οποιεσδήποτε σημαντικές σημειώσεις που θα τους βοηθήσουν στην αναζήτησή τους για γαλαξιακή κυριαρχία.Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις σημειώσεις ανοίξετε το "Προσωπικά μενού" και κάντε κλικ στο "Σημειώσεις".

Επιστροφή στην Κορυφή