Ειδικές Προσφορές

Πληροφορίες

Οι ειδικές προσφορές βρίσκονται στο παράθυρο πληρωμών. Είναι ορατές σε όλους τους παίκτες. Εκεί μπορείς να βρείς διάφορα πακέτα. Κάθε πακέτο περιλαμβάνει υπηρεσίες, νομίσματα, εικόνες πλανήτη, premium και platinum μέρες.

Πχ, με το βασικό πακέτο, παίρνεις:

  • 30 μέρες ειδικότητας Προμηθευτής Μετάλλου
  • 30 dμέρες ειδικότητας Προμηθευτής Ορυκτών
  • 30 dμέρες ειδικότητας Προμηθευτής Αερίου
  • Εικόνα Πλανήτη (αν δεν έχεις ξεκλειδώσει ήδη)
  • 300 νομίσματα
  • 30 μέρες Premium λογαριασμού
  • 15 μέρες Platinum λογαριασμού

Τα νομίσματα στα πακέτα θα προστεθούν στο Platinum πρόγραμμα.

Ειδικές Προσφορές

Αρχικό Πακέτο Βασικό Πακέτο Προχωρημένο Πακέτο Master πακετο
20 μέρες 3 ειδκότητες: Προμηθευτής Μετάλλου, Προμηθευτής Ορυκτών, Προμηθευτής Αερίου 30 μέρες 3 ειδκότητες: Προμηθευτής Μετάλλου, Προμηθευτής Ορυκτών, Προμηθευτής Αερίου; 30 μέρες Γαλαξιακής Ασφάλισης 30 μέρες 2 Ειδικότητες: Επιστήμονας, Οικονομολόγος; 45 μέρες Σημαία Συμμαχίας 30 μέρες 2 Ειδικότητες: Επιστήμονας, Οικονομολόγος; 90 μέρες Γαλαξιακής Ασφάλισης
200 credits 300 credits 400 credits 500 credits
20 premium μέρες 30 premium μέρες 60 premium μέρες 90 premium μέρες
10 platinum μέρες 15 platinum μέρες 30 platinum μέρες 45 platinum μέρες

Επιστροφή στην Κορυφή