Αγορά Πόρων

Οι παίκτες έχουν την επιλογή να αγοράσουν επιπλέον πόρους (μέταλλο,ορυκτά και αέριο),οι οποίες πληρώνονται είτε με μονάδες είτε με αστέρια.Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά ανά 24 ώρες ανά πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πλανήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή ανεξάρτητα από τους άλλους πλανήτες παίκτη. Οι πόροι που χορηγούνται είναι ίσοι με το εισόδημα των πόρων του πλανήτη για 10 ώρες. Αυτή η επιλογή θα σας κοστίσει 45 μονάδες ή 8 αστέρια.

Στο "μενού "Αγορά πόρων" υπάρχει ιστορικό όπου θα δείτε τις προηγούμενες αγορές των πόρων,μαζί με τα στοιχεία για την ώρα,το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε (μονάδες ή αστέρια),τα ποσά των πόρων που πήρατε και τον πλανήτη που χρησιμοποιήθηκε η επιλογή.Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διαγραφούν.

Σημειώστε ότι εάν αγοράσετε πόρους,αλλά δεν έχετε αρκετό χώρο για να τους αποθηκεύσετε,το ποσό των πόρων πάνω από το όριο θα χαθεί.

Επιστροφή στην Κορυφή