Ήλιοι

Ο Ήλιος είναι στο κέντρο κάθε συστήματος και αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για τους πλανήτες σε αυτό το σύστημα. Επιπλέον, θα βοηθήσει στους παίκτες για την επίτευξη του στόχου παιχνιδιού γιατί είναι η πηγή των Κρυστάλλων που κάθε Συμμαχία θα πρέπει να συλλέξει με σκοπό την κατασκευή οβελίσκων τους και στη συνέχεια τη κατασκευή της Υπέρτατη Πύλη Άστρων.Κάθε ήλιος «γεννήθηκε» στην αρχή του κάθε κυκλου παιχνιδιού, όταν οι γαλαξίες έχουν δημιουργηθεί και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Συντεταγμένες - εξαρτώνται από τον Γαλαξία και του συστήματος που βρίσκεται ο Ήλιος. Οι συντεταγμένες του Ήλιου αποτελουνται από 3 αριθμούς (όπως και κάθε άλλο αντικείμενο στο σύστημα): ο πρώτος αριθμός δείχνει τον αριθμό Γαλαξία, Το δεύτερο - το Σύστημα και το τρίτο αριθμό είναι πάντοτε 0 (γιατί ο ήλιος είναι το κέντρο του συστήματος). Για παράδειγμα: Αν η συντεταγμένες του Ήλιου είναι: 2:13:00 αυτό σημαίνει ότι αυτός ο ήλιος βρίσκεται στο 13ο Σύστημα στο 2ο Γαλαξία στο αντίστοιχο Σύμπαν.

  • Ημέρες - δειχνουν την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου έως ότου ο Ήλιος θα φτάσει μέρα 0 και καθορίζουν το ποσό ενέργειας που παράγει ο Ήλιος . Στην αρχή του κύκλου παιχνιδιού κάθε Ήλιος ξεκινά με διαφορετικό αριθμό ημερών ανάλογα με την ταχύτητα του Σύμπαντος. Κάθε μέρα του παιχνιδιού παίρνει 1 ημέρα από τις ημέρες Ήλιου και κάθε μάχη μειώνει τις ημέρεςΉλιου κατά 10. Όταν οι ημέρες του ήλιου καταλήξουν σε 0 αυτός δεν χορηγεί Crystal (ο αριθμός ημερών κατά τη στιγμή της επίθεσης στον ήλιο). Όταν πάνω από το 50% των Ηλιων στο Σύμπαν καταλήξουν στη 0 ημέρα τους,γίνετε επανεκκίνηση των Ηλιων σε αυτό το Σύμπαν , δηλαδή οι μέρες τους και η ενέργεια που παράγουν είναι το ίδιο όπως και στην έναρξη του κύκλου παιχνιδιού: Σε ένα κλασικό Σύμπαν ο ήλιος αρχίζει με 225 ως 355 ημέρες.

  • Σε ένα speed σύμπαν ο ήλιος αρχίζει με 60 έως 100 ημέρες.

  • Σε ένα Ultra speed Σύμπαν ο ήλιος αρχίζει με 50 έως 70 ημέρες.

  • Ενέργεια - δείχνει την ποσότητα της ενέργειας (ποσοστιαία) που παράγει ο Ήλιος. Σημειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει την ενέργεια που παράγεται από Πυρηνοκίνητος Σταθμός /Ρομπότ ουρανίου/ απορροφητής ουρανίου. Το ποσό της παραγόμενης ενέργειας εξαρτάται από τις ημέρες Ήλιου και από την ταχύτητα του Σύμπαντος. Για να δείτε την ποσότητα ενέργειας που ένας Ήλιος παράγει βάλτε το ποντίκι σας πάνω από τον Ήλιο, στην οθόνη Συστηματος.

Ενέργειακλασικό ΣύμπανSpeed ΣύμπανUltra Speed Σύμπαν
100%200 μέρες ή περισσότερες100 μέρες70 μέρες
50%100 μέρες50 μέρες35 μέρες
25%50 μέρες ή λιγότερες25 μέρες ή λιγότερες18 μέρες ή λιγότερες

Σημειώστε ότι το ποσό της ενέργειας που παράγεται μειώνεται βαθμιαία και οι προαναφερθείσες ημέρες και ποσοστά δίνονταιγια την αποσαφήνιση.Σημειώστε ότι δεν έχει σημασία η ταχύτητα του Σύμπαντος, η ελάχιστη ενέργεια που παράγει ο Ήλιος είναι 25%.Πέρα από το γεγονός που ο Ήλιος είναι μια πηγή ενέργειας, είναι επίσης η πηγή των Κρυστάλλων που κάθε Συμμαχίας θα πρέπει να συλλέξει στο δρόμο της κατασκευής Υπέρτατης Πύλης Άστρων. Οι κρύσταλλοι μπορούν να συγκεντρωθούν από μια Συμμαχία μετά από μια επιτυχημένη Επίθεση Ηλιου που αποστέλλεται από έναν πλανήτη συμμαχίας. Όταν επιτεθεί ο Ήλιος αποκτά λίγα περισσότερα χαρακτηριστικά τα οποία εξαρτώνται από αυτό αν ο Ήλιος υποστηρίζεται ή όχι. Ο Ήλιος έχει τη ζωή του, την επίθεση και τις επιστήμες, αλλά οι αυτοί ενεργοποιουνται μόνο όταν ο Ήλιος έχει δεχθεί επίθεση:

  • Η ζωή - η ζημία που ο ήλιος μπορεί να αντέξει πριν να καταρρεύσει. Επίθεση - ης ζημία που προκαλείο ήλιος Επιστήμες - προσθέτουν μπόνους στη Ζωή και την επίθεση του Ήλιου .

ΧωρίςυποστήριξηΜε υποστήριξη
ζωήΗμέρες που απομένουν Χ 1 000 000(Ημέρες που απομένουν / συντ.) * 1 000 000
ΕπίθεσηΗμέρες που απομένουν Χ 3 000(Ημέρες που απομένουν /συντ.) * 3 000
ΕπιστήμεςΚαμία επιστήμη

Το υψηλότερο επίπεδο επιστήμης των υποστηρικτών.

Ο συντελεστής που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά μάχη Κυρ εξαρτάται από τον πληθυσμό υποστηρίζοντας τον Ήλιο:Συντ = Πληθυσμός / 25 112

Σημειώστε ότι ο συντελεστής που έχει ένα ελάχιστο 1, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1 δεν έχει σημασία ο αριθμός των προς τον πληθυσμό!Σημειώστε ότι ο Ήλιος έχει ένα όπλο με λέιζερ και μια πανοπλία Φως που αποκτούν τα μπόνους από την επιστήμη Laser και Ελ Θωράκιση , αντίστοιχα.Όταν η επίθεση Ήλιος είναι επιτυχής και ο Ήλιος είναι ηττηθεί, υπάρχει 75% πιθανότητα για τον ήλιο για να δώσει την επίθεση Συμμαχία ένα κρύσταλλο που δεν έχουν.

Επιστροφή στην Κορυφή