Güneşler

Güneş her sistem in merkezinde ve bu sistemlerdeki gezegen lerin enerji kaynağıdır.Ayrıca, her ittifak ta obelisk dikmek için gereken kristal lerin kaynağıdır ve böylece onları YYG inşa edebilirsiniz çünkü oyunun amacı na ulaşmış olursunuz.

Her güneş galaksileri oluşturur ve aşadakileri özellikler oluşturur;

  • Koordinatlar– Güneşin galaksi ve sistemine bağlıdır. Güneş koordinatları (her sistem diğer nesne) olarak 3 sayıda oluşur:İlk sayı her zaman galaksiyi gösterir, 2. ve 3. sayı güneş sistemini gösterir. Örnek:Birgüneşkoordinatları:02:13:0bugüneş,2. ve13ilgilievrendekigalaksisistemiolduğunuanlamına gelir.
  • Günler–Her geri sayım güneşten gelen enerji miktarını belirler..Heroyun turununbaşındagüneşevreninhızınabağlıolarakgünfarklı bir sayıile başlar.Geçen her gün güneş gün sayısından 1 düşer ve her güneş atağına güneş gün sayısı 10 azalır.Güneş gün miktarı 0 ra ulaştığında bu güneşe karşı atağa çıkılamaz.- KlasikEvrenGüneş,225 ila355günile başlar;
  • HızlıEvrenGüneş'in60ila100 günilebaşlar;
  • UltraHızEvrenGüneş'in50ila70 günbaşlar.

  • Enerji–Güneşinürettiğienerjimiktarı (yüzde olarak)gösterir. Nükleer santral/Uranyumbot/Uranyumemici üretilen enerji miktarı güneşden etkilenmezetkilemez.Üretilenenerjimiktarı,güneşgünveevreninhızınabağlıdır.Galaksi ekranında mouse nizi güneşin üstüne getirdiğiniz zaman kalan gün miktarını görebilirsiniz.

Enerji

Normal evrenHızlı evrenUltra hızlı evren
100%200 gün veya daha fazla100 gün70 gün
50%100 gün50 gün35 gün
25%50 gün veya daha az25 günveya daha az18 gün veya daha az

Not:Üretilen enerjimiktarıyavaşyavaşdüşer.

Not: Evrenin hızı ne olursa olsun minumum güneşten üretilen enerji %25 dir.

Güneşin enerji üretimi kaynağı olduğu gerçeğinin yanı sıra aynı zamanda YYG inşaatı için gereken kristal kaynağıdır.Kristtaler ittifak gezegeni tarafından gönderilen başarılı bir atak sonunda alınabilir. Güneşe saldırıları nda güneşin Bilimsel araştırması güneşe destek yollayan oyuncuların araştırma larının aritmetik ortalaması alınıp güneşin bilimsel araştırması olur.

  • Yaşam -Güneşmağlupedilmeden öncedayanabileceğihasar;
  • Atak - Güneş saldırı miktarı
  • Araştırmalar – Güneşe saldırı ve hayat bonusu sağlar.

Destek OlmadanDestek Olunca
Hayat1 000 000 Kalan gün1 000 000 *(Kalan gün / katsayı)
Atak3 000 *Kalan gün3 000(Kalan gün/ katsayı)
BilimBilim yokTüm destekçilerin en yüksek bilim seviyesi

Güneş özellikleri katsayısı güneşi destekleyen nüfusa bağlıdır.

Katsayı=Nüfus/ 25112

Not: Katsayı en az 1 olabilir, 1'den daha az olamaz.Başarılı bir güneş saldırısında Kristal kazanma şansı %75 dir. (önceden kazandığınız bir kristali yeniden kazanamazsınız)Unutmayınız ki güneş Lazer ile ateş eder ve Lazer araştırması'ndan ve Hafif Zırh'tan bonus alır.

Başa geri dön