İttifak Casusluğu

I Temel bilgiler

İttifak Casusluğu, başka bir ittifakın gezegeni hakkında bilgi edinmek için yapılır.Sadece ittifak gezegeni başka bir ittifak gezegenine gönderebilir. İttifak Casusluk uçuşları sadece casus gemileri tarafından yapılabilir. Üç ırk için casus gemileri Casus sondası/ Casus botu/ Noks casusu sırasıyla Konfederasyon/Tertet/Noks içindir. Her uçuş bir casus içerebilir.

Nasıl casuslanır? Bir casus, casusluk uçuşuyla düşman gezegenine yollanır.Her uçuşta yalnızca bir casus olabilir. Hedefe ulaşan casus sonucunda ''Kişisel-Sistem'' sekmesinde 1 casus bilgisi sunar.Bir casus tekrar geri çağırılıncaya yada düşman gezegen sahibi teknolojilerden casus sondası tarayıp veya Komutan gemisi ile casusu yok edinceye kadar düşman gezegeninde kalır.İstediğimiz her an yokedilmemiş casuslarımızdan düşman gezegenleri hakkında rapor alabiliriz.

*Aynı gezegenden rapor almak istediğinizde her casusluk arasında bekleme süresi var. Bu birinci seviye Casusluk için 30 saniyedir ve her seviyede 1 saniye ile bu süre azalır. Yani 20'nci seviye Casuslukta bekleme süresi 11 saniyedir.

Raporlar, gelen casus bilgileri 3 duruma göre bilgilendirir:

  • Tam Casus Raporu — Kaynaklar, enerji, savunma ve gemilerin hakkında bilgi;
  • Ayrıntılı Casus Raporu — Kaynaklar, enerji ve savunmanın hakkında bilgi;
  • Basit Casus Raporu — Kaynaklar hakkında bilgi;

Rapor türü alınacak olan oran, her iki İttifağın, İttifak gezegenindeki Casusluk araştırması seviyesine bağlıdır.

II Rapor türü için oran

Tabloda dört tür rapor almak için oran vardır (Tam,Ayrıntılı,Basit). Aşağıdaki iki tabloda iki değişken kullanacağız:

  • L1 - Saldıranın arttırılmış casusluk seviyesi(İttifak gezegeninde)
  • L2 - Savunanun arttırılmış casusluk seviyesi(İttifak gezegeninde)

L1 - L2 =

Tam

Ayrıntılı

Basit

4 veya daha fazla90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 veya daha az0%0%100%

III Casus Taraması

1 Bilgi

İttifak Gezegeninizde casus olabilir ve bunları kontrol edebilirsiniz. Laboratuvar binasına giderek casusluk araştırmasının altında bulunan "Casusluk için tara" sekmesini tıklayarak gezegeniniz üzerinde bulunan casusları kontrol edebilirsiniz.

Bu casus kontrol işlemini sadece belirli aralıklarla yapılabilir.Casusluk araştırması seviyesi yükseldikçe ve Gezegen E Alanı/Koruyucu Matris/Koruyucu Kabuk olduğunda Casus Tarama işlemini daha sık yapabilirsiniz

İşte casus kontrolleri arasında geçmesi gereken zaman miktarını gösteren tablo:

Casusluk SeviyesiKalkan olmadan(dakika)

Kalkan ile beraber(dakika)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045

* Sonsuz Evrenler

2 Oranlar

Casusun yakalanıp yakalanamıcağı oranı, casus kontrol sırasında, her iki İttifağın, İttifak gezegenindeki Casusluk araştırma seviyesine bağlıdır.Tablo casusluk araştırma seviyesine göre bir casus keşfetme oranını gösterir.Aşağıdaki tabloda iki değişken kullanacağız:

  • L1 - Araştırılmış casus seviyesi
  • L2 - Casus sahibinin casusluk araştırması seviyesi

L1 - L2 =Casus keşfetmek için SanşCasus Keşifedememe şansı
4veya daha fazla100%0%
2 veya 375%25%
-1 den 150%50%
-2 veya -325%75%
-4 veya daha az5%95%

Casusu tespit edilince yok etmek için bir şansı vardır:

  • Eğer gezegendeGezegen E Alanı/ Gezegen Matrisi/ Koruyucu Kabukyoksa üzerindeki casus sondalarını patlatma şansı %30 dur.

  • Eğer gezegende Gezegen E Alanı/ Gezegen Matrisi/ Koruyucu Kabukvar ise casus sondalarını patlatma şansı %100 dür.

Başa geri dön