Timska špijunaža

I Osnovna informacija

Timska špijunaža služi za dobivanje informacija o planetima drugih saveza.Timska špijunaža se radi samo između timskih planeta. Prilikom špijunaže se mogu slati samo brodovi - špijuni.

Brodovi špijunaže su:Spy probe/Spybot/Nox mind za Konfederaciju/Tertete/Noxi .

U ovom ćemo člaнku sve te brodove nazivati "špijune".Špijuni se mogu slati od članovima saveza koji imaju pristup do letova, ali izvješća su vidljiva samo liderima.

  1. Kako špijunirati?

Špijun se šalje na neprijateljsku planetu putem leta špijunaže. Možete špijunirati samo s jednim špijunom. Da bi špijunirali s više špijuna morate poslati više letova. Kada dođe na neprijateljski planet špijun šalje svoje prvo izvješće. Špijun ostaje na neprijateljskoj planeti dok ga ne pronađu i unište ili dok ga ne opozovete. Možete tražiti nova izvješća dokle god je špijun na neprijateljskoj planeti.

Mora proći određeno vrijeme da bi dobili novo izvješće od špijuna. Ako imate prvu razinu špijunaže morate čekati 30 sekundi da bi dobili ponovo izvješće. Svaka nova razina špijunaže smanjiva potrebno vrijeme iščekivanja s 1 sekunde. Tako ako imate 20 razinu špijunaže za izvješće ćete morati čekati 11 sekundi.

Postoji 3 vrste izvješća:

  • Puno – informacija o resursima,energiji, obrani i brodovima;
  • Detaljno – informacija o resursima,energiji i obrani;
  • Osnovno – informacija o resursima i energiji;

Šanse za to koje ćete izvješće dobiti ovise o razinama špijunaže oba igrača.

II. Šanse zavrstu izvješćaTablica ispod pokaziva šanse za dobivanje jedno od 3 izvješća (Puno, detajlno i osnovno).U sljedežoj tablici ćemo koristiti dvije varijable :

  • L1 – Špijunaža napadača (na timskoj planeti)
  • L2 – Špijunaža branitelja (na timskoj planeti)

L1 - L2 =PunoDetajlnoOsnovno
4 ili više90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 ili manje0%0%100%

III. Provjeravanje za špijune1. Informacija Provjere za špijune mogu biti svedene na provjeru za špijune koje se nalaze na vašoj planeti. Skaniranje možete napraviti na način da uđete u meni Napredna znanost i klikom na tipku "Skeniraj špijunske sonde". Te provjere se mogu izvršiti samo u određenom vremenu. To vrijeme ovisi o razini špijunaže i o prisustvu ili odsustvu sljedečih struktura: Planet E-Field/Planetary Matrix/Surface Shell.U tablici je prikazano vrijeme koje mora proći između provjere za špijune:

Razina špijunažeBez štita (min)Sa štitom (min)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045
  • Svjetovi bez kraja 2. Šanse

Šansa dali će špijun biti otkriven za vrijeme skeniranja ovisi o razini špijunaže oba igrača.Tablica prikazuje šanse da se špijunska sonda otkrije prema razini špijunaže.- L1 - Razina špijunaže branitelja - L2 - Razina špijunaže branitelja napadaća

L1 - L2 =Šansa da špijun bude otkrivenŠansa da špijun ne bude otkriven
4 ili više100%0%
2 or 375%25%
-1 to 150%50%
-2 or -325%75%
-4 ili manje5%95%

Jednom kada se špijunska sonda otkrije postoji mogučnost da je se uništi:- Postoji 30% šansa da se sonda uništi ako planeta na kojoj se sonda nalazi ima o Planet E-Field/Planet Matrix/Surface Shell. - Postoji 100% šansa da se sonda uništi ako planeta na kojoj se sonda nalazi ima Planet E-Field/Planet Matrix/Surface Shell.

Vrati se na vrhu