Timski napad

Timski Napad je napad s jedne od Timskih planeta na drugu Timsku planetu. Svi brodovi osim sondi mogu biti poslani u Timski Napad.

Limitations:

  • Timski napad uvijek počinje s Timske planete i cilj je Timska Planeta uvijek
  • Igrač mora imati brodove na timskoj planeti da bi napadao.
  • Morate imati dovoljno goriva kako bi napadali. Gorivo ce biti potroseno ako ste pokrenili napad bez obzira jeste stigli ili povukli napad.

Imajte na umu kada je uspješno Timski Napad izvršen možete ukrasti 50% resursa

Vrati se na vrhu