Opustošenje

Informacija

Vještina "Opustošenje" povećava šansu prijateljskim brodovima da nanesu Kritičnu štetu. To znači da se njihov napad može povećati od 2 do 2.5 puta. Ova se vještina može primijeniti na svim prijateljskim ratnim brodovima bez Cruiser/Interceptor/Nemesis.

Ova vještina brodova djeluje odvojeno za vještinu Vipera i za kritičnu štetu.

Bonus: Dodaje dodatnu šansu za Kritičnu štetu.Svaki brod osigurava različiti postotak* na šansu vještine ovisno o rasi.

*Šansa vještine u postotcima:

Maks. šansa - 30% može se dosegnuti s 1000 Cruisers, 1365 Interceptors or 3333 Nemesisys.

Brodovi koji posjeduju ovu vještinu: Cruiser/Interceptor/Nemesis

Vrati se na vrhu